LO-stat vedtok i dag å ta ut Flesland og Sandnessjøen flyplasser i første fase av en eventuell streik. Men dersom årets tariffoppgjør ender i konflikt, har man planer om en opptrapping som etter hvert vil omfatte de fleste norske flyplassene. Bare Oslo lufthavn på Gardermoen vil bli unntatt fra en konflikt. På Flesland vil det imidlertid være beredskap for å kunne ta unna ambulanseflyging, søk— og redningstjeneste. Derfor setter vi ikke liv og helse i fare, sier leder av LO-stat, Morten Øye til bt.no.

Vanskelig mekling

Innspurten i meklingen starter tirsdag formiddag. Fristen for å nå frem til enighet går ut ved midnatt tirsdag 26. august, og en eventuell streik på Flesland blir iverksatt fra klokken fem om morgenen onsdag 27. august.

— Når vi går til mekling er jo målet å bli enige. Men det ser svært vanskelig ut, legger Øye til. Han sier at streikefaren er stor.

Brann og redning lammes

Det er medlemmene i de LO-tilsluttende forbundene Norsk Tjenestemannslag og EL & IT som kommer til å bli omfattet av en eventuell streik.

— Til sammen har vi 102 medlemmer på Flesland, og alle disse blir omfattet av en eventuell konflikt. Disse er plassert over alt på flyplassen og omfatter brann- og redningstjenesten, vedlikehold, teknikk, flygelederassistenter, ingeniører, renhold og administrasjon. At de ansatte i brann- og redningstjenesten tas ut, er nok til at alle flytrafikk stopper opp på Flesland dersom det blir streik. Det er ulovlig å holde flyplassen åpen uten brann- og redningstjenesten intakt. sier tillitsvalgt i LO stat på Flesland, Arve Hansen.

STENGES? Flesland kan bli stengt på grunn av streik fra onsdag morgen.
FOTO: KNUT STRAND