— Avstanden mellom partene er svært stor, og det er reell fare for konflikt. Det er heller ingen hemmelighet at det dårlige klimaet mellom de ansatte og ledelsen i Avinor har bidratt til å gjøre tariffoppgjøret enda vanskeligere, sier leder av fagforeningen YS-NAVO, Ingerid B. Bjercke, til Bergens Tidende.

Det er tredje år på rad lønnsoppgjørene i Avinor havner i mekling.

— Noe tilsvarende finner man ikke i andre deler i arbeidslivet, sier Bjercke.

Lufthavnsjef Dag J. Aksnes på Flesland bekrefter at all flytrafikk stopper opp dersom fagforeningene tar flyplassen ut i en eventuell streik. Denne uken har samtlige ca. 200 Avinor-ansatte på Flesland får permitteringsvarsel i tilfelle meklingen ikke fører frem.

Brann og redning

Ifølge Bjercke vil en konflikt omfatte blant annet brann- og redningstjenestene og lufttrafikktjenesten på flyplassene. Dermed er det ikke mulig å opprettholde flytrafikken.

— Å ta ut brannberedskapen er alene nok til at ingen fly kan lande eller ta av på flyplasser som blir omfattet av en konflikt, sier Bjercke.

Ifølge henne har ikke fagforeningene tatt stilling til hvilke flyplasser som vil bli rammet av konflikt. Alt tyder på at både LO- og YS-forbundene vil velge en strategi der man først tar ut noen flyplasser og deretter trapper konflikten gradvis opp. Men både i fjor og i 2003 valgte fagforeningene å ta ut Flesland allerede fra starten av en konflikt. Men da førte meklingen frem.

— Vi håper jo å unngå streik denne gangen også, sier lufthavnsjef Aksnes.