Onsdag skrev bt.no om bergenseren som har smuglet tapetkniver gjennom sikkerhetskontrollen på Flesland over 100 ganger.

— Vi holder på å diskutere forskjellige ting vi kan gjøre for å oppdage slike kniver. Vi ser at vi må gjøre noe, men jeg vil ikke gå ut med konkrete tiltak, sier securityansvarlig Lasse Solberg i Avinor på Flesland.

Han har kontaktet både politiet, Luftfartstilsynet og Avinor sentralt om problemene med tapetkniver.

— Dette er jo en problemstilling som gjelder flere enn oss på Flesland. Vi kommer til å være spesielt oppmerksomme på slike kniver fremover.

Vurderer etterforskning

— Vi har fått en henvendelse fra Avinor om at passasjeren som bevisst har smuglet med seg farlige gjenstander på flyet vil bli anmeldt, sier politioverbetjent Trond Berge på lufthavnseksjonen i Bergen Sør politistasjonsdistrikt.

Politiet får jevnlig orienteringer om funn i sikkerhetskontrollen, men Berge har ikke opplevd at noen har blitt straffet for bevisst smugling.

— Når anmeldelsen kommer, vil vi vurdere videre etterforskning, men det er for tidlig å si noe om dette nå.

Kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor sier det er en kjent problemstilling at tapetkniver er vanskelig å oppdage.

— Det er mye plast og lite metall, så i realiteten slår ikke dette ut når en går gjennom en portal med metalldetektor. Det er i de manuelle etterkontrollene slike kniver blir oppdaget.

— Kan det bli aktuelt å endre sikkerhetsrutiner eller ha hyppigere etterkontroller?

— Vi kan innskjerpe overfor kontrollørene våre at de må være ekstra obs, men det er myndighetene som regulerer sikkerhetsrutiner og antall kontroller.

- Ingen grunn til bekymring

Narvesen påpeker at de nye kroppsskannerene som er installert på Schiphol lufthavn i Nederland oppdager slike kniver på kroppen.

— Disse skannerne viser et pepperkakebilde av personene, og varsler med ulike symboler hvor det blir gjort funn. De er godkjent innenfor EU, men også dette blir opp til myndighetene i Norge.

Securityinspektør Unni Nilssen i Luftfartstilsynet sier det ikke er grunn til bekymring for flypassasjerene.

— Nei, det er viktig å huske at metalldetektoren kun er en av mange barrierer når det gjelder sikkerheten for den reisende. Det kan være verdt å merke seg at det ikke har vært noen gjennomførte anslag mot luftfarten siden det nye regelverket ble innført og harmonisert i EU i 2004. Ifølge disse reglene, er det forbudt å ta med seg tapetkniver i håndbagasjen på flyet. For øvrig er det forbudt med andre knivblader og sakser som er over seks cm lange. Bladet på den aktuelle tapetkniven er 8,5 cm langt.

— Denne saken gjelder dessuten en person som bærer kniv på offentlig sted og vil i så måte også omfattes av straffeloven. Det er i tillegg den reisendes ansvar å fremlegge det som måtte defineres som forbudte gjenstander/ikke lovlig å ta med om bord på flyet, kommenterer Nilssen.

- Kan være uheldig

Bergenseren som gjentatte ganger har tatt med som tapetkniv gjennom sikkerhetskontrollen på Flesland, har også gjort det samme på Gardermoen.

— Vi er kjent med at dette kan skje, men inntrykket er at vi tar flere med slike kniver enn det som slipper igjennom, sier informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn.

Han har ikke hørt om at noen tar med seg kniver for å teste sikkerheten.

— Hvis noen vet at de har med seg kniv, og likevel bryter loven, da ville også vi ha anmeldt forholdet.

Flere lesere har tatt kontaktet bt.no og fortalt at de har tatt med seg kniver gjennom sikkerhetskontrollen på Flesland uten å vite det.

Securityansvarlig Lasse Solberg oppfordrer folk som oppdager at de har sluppet inn med ulovlig gjenstander leverer dette inn i sikkerhetskontrollen.

— Det er bare positivt om folk kommer tilbake med ulovlige gjenstander. Det vil ikke få noen følger for dem om de har tatt med seg slike gjenstander uten å vite om det.

Er du bekymret for sikkerheten når du flyr? Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet!

FARLIG VÅPEN: Tapetkniven ser ikke fryktinngytende ut, men det var slike våpen som ble brukt under 11. september-angrepet.
OLE VALAKER