Sikkerhetsgjerdet rundt Flesland flyplass har i lang tid vært i elendig forfatning. I flere hundre meters lengde lå gjerdet flatt. Dermed var det fri adgang for hjort som ville inn på flyplassområdet. I mange år har hjort derfor vært et sikkerhetsproblem på Flesland. Riktig ille kunne det endt en gang et Braathen-fly kolliderte med en hjortebukk.

17 hjorter skutt i år

Bare i løpet av fjoråret ble det skutt 32 hjort inne på flyplassområdet. Hittil i år er det skutt 17 dyr, senest i forrige uke da en kolle og en kalv ble avlivet inne på området.

Etter at BT i fjor begynte å sette søkelys på forholdet, ble det satt i gang arbeid med å planlegge en grundig oppgradering av sikkerhetsgjerdet. Det ble bevilget 6 millioner kroner til prosjektet.

2,5 meter høyt gjerde

— Det ryddes skog i et tre meter bredt belte langs gjerdet på begge sider, forteller seksjonssjef Lasse Solberg i Luftfartsverket.

— I alt blir det nå sikkerhetsgjerde i 12 kilometers lengde. Rundt halve lengden kan inspiseres fra bil. Det meste blir nytt gjerde, mens noe av det gamle gjerdet er brukbart og kan oppgraderes. Gjerdet blir 2,5 meter høyt med en knekk øverst som vender utover.

Fem km gjenstår

— Til nå er det bygget 7 km gjerde og de resterende 5 km skal være ferdig innen mai måned neste år, sier han. - Når det nye gjerdet er ferdig oppsatt, blir det svært vanskelig for hjorten å ta seg inn på flyplassområdet. Men vi kan ikke garantere at det blir helt «hjorte-fritt» i fremtiden selv med det nye gjerdet, sier Solberg.

— For øvrig mener vi at det provisoriske gjerdet med plaststrimler som vi ble kritisert for i BT, har hatt en viss effekt. Vi har sett spor i snøen som viser at hjorten har snudd på grunn av plaststrimlene, sier Solberg.

GJERDET er 2,5 meter høyt og seksjonssjef Lasse Solberg sier det er utformet slik at det til-fredsstiller Luftfartsverkets krav.
Foto: Arne Nilsen