Skatten innføres etter mønster fra Gardermoen, hvor drosjeavgiften i dag er på 80 kroner. I Bergen vil avgiften i første omgang trolig bli en femmer.

— Helt horribelt. Og det er kundene som blir de skadelidende, sier Tor Johannessen.

Han har vært drosjeeier i Bergen siden 1978, og er i dag også styreleder i Norges Taxiforbund.

— Når det først kommer en avgift er vi redd den bare vil øke. Husk at avgiften på Gardermoen var 15 kroner i 1998, sier Johannessen.

Betaling for bruk

Han mener det er soleklart at Avinor kun er ute etter en ekstra inntektskilde.

— Det er en offentlig oppgave å sørge for atkomst til offentlige kommunikasjonsmidler, og derfor ser vi ikke noen grunn for at der skal være slike avgifter, sier Tor Johannessen.

Avinor skal også innføre drosjeskatten på flyplassene i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Bodø. Påslagene er ventet å bli 10-15 kroner per tur i de fleste byene.

I Bergen går det trolig mot fem kroner i første omgang, opplyser Alf Sognefest, som er terminal- og markedssjef for Bergen lufthavn Flesland.

— Avgiften er et vederlag for den bruk taxiene gjør at veinett og infrastruktur på Flesland. Drosjene må betale på samme måte som flyselskapene, sier han.

- Fordel for næringen

Sognefest påpeker at avgiften også vil gå til å bedre trafikkinfoen til drosjene, slik at de kan avpasse virksomheten etter behovet. Dermed kommer avgiften tilbake som en fordel til næringen, mener han.

— Det er fritt frem for drosjenæringen å ta denne ekstrakostnaden selv, om de ikke ønsker å velte den over på kundene, sier Sognefest.

Han blåser av frykten for at Flesland-skatten skal stige på samme måte som den har gjort det på Gardermoen.

— Da må nesten Avinor kjøre taxiene selv, og det har vi ikke tenkt til. Avgiften skal bare gjenspeile bruk og uttak av tjenester, understreker Alf Sognefest.

Busselskapene har lenge betalt om lag 15 kroner per busstur, noe som blant annet har vært med på å finansiere skilt som viser avganger.

— Skal vi ha et servicetilbud har vi ikke noe annet valg enn å tilskrive kostnadene de som bruker tjenesten. Men noe populært er det selvsagt ikke, sier Sognefest.

- Fantasien er stor

Tor Johannessen i Norges Taxiforbund er bekymret for at avgiften på Flesland vil spre seg også til andre knutepunkter, som buss- og togstasjoner.

— Staten har ikke noe mindre ansvar for å sørge for offentlig kommunikasjon selv om det er et statlig selskap som drifter flyplassene, sier Johannessen.

— Avinor mener drosjenæringen kan la være å velte avgiften over på kundene. Hva tenker du om det?

— Da er de på ville veier. Næringen er allerede under et sterkt press, og en ekstra avgift vil selvfølgelig ramme kundene, understreker han.

Erik Lund-Isaksen, direktør i Forbrukerrådet, stusser på de nye drosjeavgiftene. Han mener Avinor må spørre seg om slike avgifter er god kollektivtransport.

— Fantasien til å finne på nye avgifter er tydeligvis ganske stor, sier Erik Lund-Isaksen.