Arbeidene starter like over sommeren, og de fleste av de nye parkeringsplassene vil dermed være klare til bruk ved kommende nyttårsskifte, sier terminal— og markedssjef i Avinor på Flesland, Alf Sognefest, til Bergens Tidende.

— Det vil ikke ta så lang tid å sprenge ut og planere det nye utendørsområdet. Også utvidelsen av parkeringsbygget skjer med store betongmoduler, som det heller ikke vil ta mange måneder å få på plass, hevder Sognefest.

400 av de nye parkeringsplassene fra årsskiftet blir innendørs. Dagens parkeringshus skal utvides i tre etasjer i retning mot dagens betalingsbod og rundkjøringen like ved flyplassen. I tillegg skal man sprenge ut et større område mellom dagens langtids utendørsparkering og rundkjøringen ved Statoil-stasjonen. Her blir det nye langtidsplasser under åpen himmel.

Nesten 4000 P-plasser

Når utbyggingen er ferdig, vil Flesland ha nesten 4000 parkeringsplasser. Det vil dekke etterspørselen i en del år fremover, mener Sognefest.

— Vi opplever særlig et sterkt press i dagens parkeringsbygg. Der er det svært ofte helt fullt, og behovet for flere innendørs plasser er derfor akutt, sier Sognefest.

Lufthavnsjefen på Flesland, Dag Jarle Aksnes, forsikrer at de nye parkeringsplassene blir et økonomisk lønnsomt prosjekt.

Lønnsomt

— Vi kan ikke i dag si om hvordan dette vil påvirke inntektene på kort sikt. For lønnsomheten vil jo komme i takt med veksten i flytrafikken i tiden fremover. Men vi gjennomfører dette både fordi det er behov for det, og fordi det vil være lønnsomt, sier Aksnes.

Ifølge Sognefest må Avinor midlertidig fjerne et betydelig antall utendørs parkeringsplasser når det nye flyplasshotellet bygges neste år.

— Hotellet skal plasseres på deler av dagens utendørs parkering. Men hotellet skal bygges på påler. Så når dette er ferdig i 2007, får vi tilbake de fleste av disse plassene. Under selve hotellet blir det et nytt parkeringsbygg med plass til 150 biler i 2007, legger han til.

Venter vekst

Vi tar et krafttak for å øke parkeringskapasiteten fordi vi får stadig nye ruter og flere passasjerer og stadig henvendelser fra flyselskaper. Denne veksten vil bare fortsette, Det skaper behov for nye parkeringsområder i terminalens umiddelbare nærhet. Dessuten øker leiebilselskapenes virksomhet. Og endelig har vi en kraftig økning av turistbusser. I dag opptar disse mye plass like ved terminalen.

— Vårt ønske er at disse bussene kan få et eget venteområde et stykke unna terminalen og så kjøre helt inn til terminalen for å hente passasjerer, legger Sognefest til.

Ny fasade

Også dagens parkeringsbygg kan få en kraftig fornyelse. I forbindelse med utvidelsen vurderer Avinor å bygge en helt ny fasade på hele parkeringsbygget.

— Dagens parkeringshus er ikke noe vakkert syn. Vi ser nærmere på hva det vil koste å gjøre dette arbeidet parallelt med utvidelsen. Ikke minst det nye flyplasshotellet gjør at parkeringsbygget bør få en fasade som passer til helheten, sier Sognefest.