– Nå kan vi gjøre ferdig lenge planlagte arbeider på flysiden her på Flesland. Med dette blir Flesland oppgradert til en topp moderne flyplass når det gjelder trafikkavvikling og sikkerhet. Tidligere i år ble et nytt taksebanesystem i området sør for passasjerterminalen ferdig.

Nå skal vi bygge tilsvarende ny taksebane nordover, og øke avstanden mellom taksebanen og rullebanen. Dermed oppfylles nye sikkerhetskrav, slik at vi unngår begrensninger i flytrafikken.

I dag er det slik at vi risikerer å måtte redusere trafikkavviklingen på dager med dårlig vær og når store fly skal lande eller ta av. Dessuten vil vi få flere oppstillingsplasser for fly, taksebanen i nord skal forlenges, og man skal forbedre en ny og fremtidig plattform for avising av fly om vinteren, sier lufthavnsjef Dag Aksnes.

Ferdig i 2012

– I sum vil de utbedringene som nå skal gjøres, gi bedre kapasitet, og en mer effektiv trafikk— og ruteavvikling. Dette er viktig både for flyselskapene og de reisende, legger han til.

Arbeidene starter ved nyttår og avsluttes ved utgangen av 2012. For å kunne avvikle flytrafikken som normalt i selve byggeperioden, vil arbeidene bli oppdelt i parseller. Dette innebærer at taksebaneområdet stenges og åpnes i en nøye fastlagt rekkefølge for å sikre flyene kan bevege seg mellom rullebanen og passasjerterminalen uten forsinkelser.

Dispensasjon

Aksnes sier at Luftfartstilsynet har gitt Flesland dispensasjon fra nye krav om økt avstand mellom taksebanen og rullebanen nord for passasjerterminalen inntil arbeidene er ferdig i 2012. Hvis flyplassen ikke hadde fått denne dispensasjonen, kunne resultatet blitt flere redusert kapasitet i perioder.

– Er den nye planlagte passasjerterminalen på Flesland omfattet av denne bevilgningen?

– Nei, dette handler om å arbeider som må gjøres på flysiden. Planene om ny terminal skal behandles av styret i Avinor neste år, sier Aksnes.