I løpet av året tyvstarter nemlig Avinor arbeidet med ny terminal på Flesland ved å bygge på det eksisterende flyplassbygget.

Når det står ferdig i løpet av 2014, betyr det økt kapasitet ved innsjekking og i sikkerhetskontrollen.

— Vi håper påbygget skal løse en del av de utfordringene vi har med dagens terminal, sier lufthavnsjef Adelheid Nes.

Trappehus

Påbygget vil bli et slags trappehus. Når den nye terminalen blir satt i drift i 2017, vil trappehuset, sammen med en nybygd gangbro, bidra til å styre passasjerstrømmene mellom de to terminalbyggene. Trappehuset er utformet med tanke på å skape minimalt med driftsforstyrrelser ved omlegging til drift i den nye terminalen.

Dagens terminal ble åpnet i 1988, og er egentlig dimensjonert for i underkant av tre millioner passasjerer i året. I fjor var trafikkgrunnlaget på Flesland nesten det doble av dette.

Bort med flaskehalser

— Vi har noen flaskehalser vi tror vil bli mindre merkbare når påbygget er på plass, sier lufthavnsjefen.

Nybygget fører til at sikkerhetskontrollen får to nye sluser. Det blir også plass til flere innsjekkingsautomater. På de mest travle tidene om dagen, morgen og ettermiddag, har det forekommet at køene til sikkerhetskontrollen strekker seg ned rulletrappen, gjennom avgangshallen og ut på fortauet. Det skaper irritasjon hos de reisende og angst for at de ikke rekker flyene sine.

Begrensninger

Flesland er en såkalt «slotregulert» lufthavn. Det betyr at det er begrensninger på hvor mange fly som kan lette og lande.

— Derfor har det ikke vært noen økning i antall fly her de siste to-tre årene, men vi er veldig sårbare for avvik. Er alle flyene så godt som fulle på den tiden av døgnet vi har flest avganger, får vi problemer. Det samme gjelder når det kommer store reiseselskap, for eksempel fra Hurtigruten. Da vokser køene fort, sier lufthavnsjefen.

Påbygget er en del av den totale utbyggingen ved lufthavnen. Den nye utenriksterminalen skal stå ferdig våren 2017.

— Vi har heldigvis funnet det hensiktsmessig å begynne arbeidet med påbygget allerede nå i år. Denne bygningen skal senere bli et bindeledd med den nåværende og den nye terminalen, sier lufthavnsjef Adelheid Nes.

Påbygget kommer mellom svingdørene inn til avgangshallen og ut fra ankomsthallen. Utbyggingen skal ikke påvirke tilkomsten til terminalen for kollektivtrafikken, det vil si flybusser og drosjer.

Skal sprenge i ett år

Tidligere i måneden startet grunnarbeidet til den helt nye terminalen som kommer øst for den eksisterende. Sprengningsarbeidet skal pågå i ett år, og fortrinnsvis foregå i 19-tiden om kvelden, men av og til også i 13-tiden.

— Tidspunktene er valgt fordi det er minst trafikk da, sier prosjektdirektør Alf Sognefest.

Flytrafikken skal gå som normalt hele perioden, men stengning av veien inn til dagens terminal kan forekomme.

— I så tilfelle vil de reisende i korte perioder bli sluset til og fra terminalen via helikopterterminalen, sier Sognefest.

Nye støyvoller

Avinor har planene klare for steinmassene som blir sprengt ut. Noen av dem skal brukes til å fylle ut Lønningtjernet, som vil bli en del av det nye flyplassområdet og brukt til oppstilling av fly.

— Noen av steinmassene vil dessuten bli brukt til å bygge støyvoller vest for dagens rullebane. Det vil forhåpentlig bidra til å gjøre forholdene mer levelige for naboene våre som bor nærmest rullebanen, sier Alf Sognefest.