I pinsen tok Avinor i bruk helt nye taksebaner i sørenden av flyplassen, et prosjekt som har kostet nesten 300 millioner kroner. Dermed er avstanden mellom rullebanen og taksebanen økt til 176 meter, noe som vil gi sikrere og raskere avvikling av flytrafikken. Særlig i dårlig vær og når store fly skal lande eller ta av, har flygelederne måttet begrense antall fly på banene samtidig, fordi de har ligget for nær hverandre. Økt kapasitet på det nåværende banesystemet gjør også at planene om ny rullebane 2 kan utsettes i flere år, sier lufthavnsjef Dag J. Aksnes.

Les også: Mot enighet med Forsvaret

Ny terminal i 2013

Nå starter jobben med ny taksebane mot nord. Også den skal forlenges helt til enden av rullebanen. Dessuten settes det full fart i arbeidet med en helt ny passasjerterminal. Totalt blir det investert cirka en milliard kroner i nye taksebaner, ni nye oppstillingsplasser for fly og radarsystem frem mot 2012. Hva en ny passasjerterminal vil koste, har man ennå ikke oversikt over.

Aksnes regner med at alle vedtak om ny terminal er gjort i løpet av året, og at arbeidene kan starte ved årsskiftet 2010/11. I så fall kan ny passasjerterminal tas i bruk i 2013. Om lag 100 arkitektfirmaer over hele Europa har deltatt i en arkitektkonkurranse. I disse dager foreslår en jury hvilket arkitektforslag som skal bearbeides videre frem mot et endelig vedtak.

Prekær plassmangel

– Den nye terminalen blir vesentlig større enn dagens 20.000 kvadratmeter. Den skal bygges i områdene sør for den nåværende terminalen som ble åpnet i 1988 med en kapasitet på 2,8 millioner reisende årlig. I fjor passerte vi fem millioner. Dermed sier det seg selv at situasjonen begynner å bli prekær både når det gjelder plass, sikkerhetskontroll og bagasjehåndtering. Nå satser vi på å ha ny terminal ferdig så raskt som mulig, samtidig som vi får best mulig avvikling av trafikken uten å måtte foreta store investeringer på den nåværende. Etter første byggetrinn vil Flesland ha en kapasitet til å håndtere syv millioner passasjerer årlig. Men den nye terminalen skal også kunne utvides til 15 millioner reisende en gang i fremtiden.

Viktig innfallsvinkel

Vi er også opptatt av at dette blir et effektiv og flott bygg. For flyterminalen på Flesland er jo et bygg alle bergensere vil bruke og ha et forhold til. Dessuten blir den en viktig innfallsvinkel både for næringslivet og turistnæringen, sier Aksnes.

Han presiserer at planene er avhengig av Avinors rammebetingelser de nærmeste årene.

– Men vi opplever at Avinor er svært opptatt av å forbedre terminalforholdene på Flesland, legger Aksnes til.

Utbyggingsleder i Avinor på Flesland, Thor Småbrekke, legger til at dagens terminal fortsatt skal brukes, og forbindes med den nye. Dessuten planlegger man fremtidig bybaneterminal på Flesland, og en større bussterminal. Avinor har som mål å øke andelen av kollektivtrafikk til og fra Flesland med 50 prosent.

Hva tror du om planene? Bruk kommentarfeltet.