— Vi prioriterer flyplassene som går med overskudd og gir inntekter til Avinor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Samferdselsministeren lover å gi et svar før styremøte til Avinor 27.mars.

— Det er naturlig å informere styret til Avinor først. Det vil skje før styremøtet, sier Solvik-Olsen.

Mangler to milliarder kroner

Avinor har bedt om to milliarder kroner til utbyggingen av det nye terminalbygget, T3.

— Avinor står foran store utbyggingsprosjekter og må ha mer kapital, sier Egil Thompson kommunikasjonsdirektør i Avinor.

Avinor utvider og bygger nytt i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Ålesund. Investeringene beløper seg til 14 milliarder kroner de neste fire årene.

Avinor må prioritere

Samferdselsdepartementet kan gi Avinor mulighet for emisjon. Det betyr at Avinor kan lånefinansiere deler av utbyggingen, uten å gå under egenkapitalkravet på 40 prosent.

— Uansett hvilke finansiering vi går for, er det opp til Avinors styre å prioritere. En emisjon er en av flere muligheter, sier samferdselsministeren.

- Garanterer du to milliarder kroner til Flesland?

— Flesland er en svært viktig flyplass, sier Solvik-Olsen.

Utbyggingen fortsetter

Avinor har Flesland høyt oppe på liten over prosjekter som skal gjennomføres.

— Gardermoen skal ferdigstilles i 2017. Deretter kommer Flesland. Vi vet vi ikke kan få penger til alt vi ber om, men det er betryggende at samferdselsministeren gir positive signaler om finansieringen av prioriterte prosjekter, sier Thompson.

Også Avinors sjef på Flesland mener prosjektet vil bli gjennomført etter planen.

— Risikoen knyttet til fremdriften og de tilhørende beslutningstidspunkter er kjent for alle som er involvert i prosessen. Vi opplever stor forståelse for situasjonen og er optimistiske, sier Aslak Sverdrup Avinors sjef på Flesland.

OPTIMIST:- Vi opplever stor forståelse for situasjonen og er optimistiske, sier lufthavnsjef Aslak Sverdrup i Avinor.
RUNE MEYER BERENTSEN