I går var Flesland inne i varmen igjen da bystyret støttet byrådets innstilling til alternativer for ny godshavn i bergensområdet.

Byrådet går langt i å anbefale Flesland, selv om de fortsatt vil utrede fire andre alternativer. Årsaken er at Flesland er mest realistisk hvis man skal bygge jernbane frem til godshavnen.

Ubebodd område — nesten

Det var et argument som møtte døve ører i byrådspartiet Høyre da byrådet sist stemte over saken, i september 2007.

— Skal vi ha godstog dundrende gjennom vakre Fyllingsdalen og vakre Fana? Godstog går ofte om natten, når folk skal sove, sa Hans-Edvard Seim (H) den gang. Kun Frp og Pensjonistpartiet ville utrede Flesland.

Riktignok var Flesland-alternativet for halvannet år siden et annet enn det byrådet nå støtter. I 2007 var det snakk om å bruke et område som ville berørt 400 fastboende. Nå er det i stedet lagt opp til å bygge godshavnen på et tilnærmet ubebodd område. Argumentene i forhold til godstransporten gjelder imidlertid fortsatt, men ble ikke trukket frem i går.

Ap vil ha Dokken

I stedet var stemningsskiftet påfallende.

— Bane til skip er den eneste løsningen som er økonomisk forsvarlig, og da er Flesland det eneste alternativet, sa Åge Chr. Jacobsen (SV).

Fylkestinget skal i løpet av året avgjøre den fremtidige plasseringen av godshavnen, som er tenkt utbygd i 2020-2025.

— Vår største bekymring er tidsperspektivet. Det kan bli behov for dette tidligere enn vi aner, sier Dag Skansen (H).

Ap mener det såkalte nullalternativet, å beholde Dokken som byens containerhavn, er det beste i overskuelig fremtid. De sier likevel ikke nei til å utrede Flesland, men ønsket å få med et punkt om at Bybanen burde ses i sammenheng med en eventuell jernbane til Flesland. Det ble det ikke flertall for.

Fylket skal også vurdere Ågotnes, Lundaneset og Mongstad som mulige plasseringer.