— Vi tror mesteparten av biltrafikken fra de sørvestlige delene av Bergen og inn til sentrum, vil følge den nye ringveien, sier prosjektleder Ottar Midtkandal i Statens vegvesen.

— Veien vil gi en ny og bedre trafikkhverdag i Bergen Sør og Vest, utfyller fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg.

Fra Flesland og inn til sentrum via den nye ringveien og Vestre innfartsåre gjennom Damsgårdstunnelen, er det 17–18 kilometer. Strekningen bør da kunne tilbakelegges på rundt et kvarter, siden det er en tofelts plan- og kryssfri strekning i hver retning,og fartsgrense på 80 km/t mesteparten av veien.

Slår prosjektlederens spådom til, vil ringveien bli en betydelig avlastning for trafikken, særlig på Flyplassvegen og forbi Lagunen, men også i Straumeveien.

Spagettikryss

Første byggetrinn, tunnelen fra Dolviken til Sandeide, ble åpnet for ett år siden. I april i år startet arbeidet med andre byggetrinn, en videreføring av Knappetunnelen fra Sandeide og til Vestre innfartsåre ved Liavatnet. I tillegg skal det bygges tilførselstunneler og et stort spagettikryss ved Tennebekk.

I dag kommer Knappetunnelen ut i Bjørgeveien ved rundkjøringen på Sandeide. Om ettermiddagen er det en del kø ut av Knappetunnelen for bilister som kommer fra sør og skal videre til Bergen Vest, Sotra eller Askøy.

— Vi er temmelig sikre på at køene forsvinner når neste byggetrinn av Ringveg Vest blir åpnet, sier prosjektleder Ottar Midtkandal.

I tunnel hele veien

Da skal ikke gjennomgangstrafikken ut i dagslys i det hele tatt ved Sandeide. Det blir sammenhengende tunnel fra Dolviken til Liavatnet, med en samlet lengde på 6,4 kilometer. På strekningen skal det bygges seks av-og-på-tunneler, blant annet for trafikk til og fra Fyllingsdalen.

— Fyllingsdalen vil også få betydelig mindre gjennomgangstrafikk når den nye veien blir ferdig. Det vil bli et stort fremskritt, sier prosjektleder og ingeniør Midtkandal i Statens vegvesen.

I dag velger mange bilister, og særlig drosjesjåfører, å kjøre gjennom Fyllingsdalen mellom Kokstad/Flesland og sentrum.

Etappe for etappe

Ringveg Vest er bompengefinansiert gjennom Bergensprogrammet. Bybanen og ringveien er de to viktigste prosjektene i programmet.

— Teknisk hadde det ikke vært noe i veien for å arbeide samtidig med byggetrinn en og to, men politikerne har valgt å finansiere prosjektet etappevis, sier Ottar Midtkandal.

AF Gruppen vant anbudet for byggetrinn 2. Entreprenøren sprenger nå de to tunnelløpene fra begge sider, fra Liavatnet, og under Varden. Målet er å ete seg tyve meter i døgnet innover i fjellet fra Liavatnet og ti fra Varden-siden. Og det er ikke lite dynamitt som går med til å lage Ringveg Vest. Det blir brukt et sted rundt 1,3 millioner kilo med sprengstoff.

Ikke sluttfinansiert

Når byggetrinn 2 blir åpnet, gjenstår ytterligere en strekning før Ringveg Vest er komplett. Trinn tre omfatter veien fra Birkelandskrysset til Dolviken.

— Her skal det blant annet bygges et nytt kryss noe lenger nord enn dagens kryss, og deler av Ytrebygdsveien skal erstattes av en tunnel. Tredje byggetrinn har en kostnadsramme på 800 millioner kroner, sier prosjektlederen, som selv går av med pensjon om et par år.

Siste byggetrinn er planregulert, men foreløpig ikke finansiert.

— Planen er å få finansieringen på plass slik at arbeidet med fullførelsen kan starte når byggetrinn to er ferdig, altså i 2015/2016, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg.

Hva synes du om prosjektet? Si din mening her.