Nøkkelen til denne løsningen har Arbeiderpartiet, som i formannskapet i går la frem sitt budsjettforslag sammen med Upolitisk liste.

I Askøy sitter Upolitisk på vippen i mange saker. I årets budsjettforslag har Ap fått Upolitisk med på å starte arbeidet med Erdal ungdomsskole neste år, slik det ble inngått en tverrpolitisk avtale om i høst. Nå tyder alt på at ungdomsskolen er i boks.

Til gjengjeld går de to partiene inn for å leie den nye ungdomsskolen. Til tross for rådet fra administrasjonen.

I går presenterte økonomisjef Odd Magne Utkilen nye tall som viser at leiealternativet er seks millioner dyrere for Askøy enn å eie selv. Valget mellom å leie og eie tar kommunestyret samtidig med endelig budsjettbehandling.

Privatisering

I gårsdagens budsjettrunde gikk Høyre og KrF lengst i å privatisere. I sitt fellesbudsjett går Høyre og KrF inn for å konkurranseutsette både Askøy sjukeheim og Ravnanger, samt kutte og effektivisere stillinger. slik at innsparingen blir åtte millioner i 2003. Det er dobbelt så mye som rådmannen går inn for.

Høyre/KrF vil vente med å bygge ungdomsskolen til 2005. Derimot har de to partiene funnet penger til å bygge idrettshall på Ravnanger straks. Frps Roald Steinseide var rask med å påpeke forskjellen mellom liv og lære:

— Skolepartiet Høyre vil altså satse mer på idrett enn skole, mens KrF setter skole foran kirke, raljerte Steinseide og pekte på at Frp i motsetning til Høyre/KrF har funnet penger til Erdal kirke.

Frp la på bordet en drastisk slankekur for kommunen og vil fjerne 15-20 stillinger allerede i 2002.

SV for eiendomsskatt

SV er alene om å ville innføre eiendomsskatt, men ikke på privatboliger. Disse ekstrainntektene vil SV bruke til å øke bemanningen og redusere prisen på SFO.

Samtlige partier er enige om å skaffe penger i kassen ved å selge aksjer i BKK. Frp vil selge alt, mens de øvrige vil redusere eierandelen fra 3,5 til 2,5 prosent.

Partiene er for øvrig klare for å ta et krafttak for Askøys mange nedslitte skoler.

BØR RIVES: Konsulentfirmaet Norman Scandiaconsult mener 50 år gamle Erdal skole er i en så dårlig forfatning at den bør rives og erstattes med et nybygg.
FOTO: KNUT STRAND