Meningsmålingen som Sentio Research har utført for Bergens Tidende, viser at bergenserne er delt i synet på om byråd Øistein Christoffersen (Frp) må gå av etter sin mye omtalte uttalelse om integrering av innvandrere.

Mer enn hver tredje spurte – 35,3 prosent – mener at Christoffersen bør gå av. Men enda flere – 42,6 prosent – mener at han kan bli sittende som byråd. En drøy femtedel av de spurte har ikke gjort seg opp en mening.

Bryr seg ikke om målingen

Christoffersen selv ønsker ikke å kommentere målingen.

– Jeg forholder meg til mine sjefer, som byrådsleder Monica Mæland. Hva befolkningen måtte mene forholder jeg meg ikke til, sier han.

Målingen viser at få bergenserne støtter Frp-byråden i hans uttalelse om at integrering av innvandrere «handler om grensesetting, og ikke er annerledes enn å oppdra barn og hunder».

Syv av ti sier at de er helt uenig med uttalelsen, og ytterligere en tidel er delvis uenig. En drøy tidel sier at de er enten delvis eller helt enig med det Christoffersen sa.

Fredes av Frp, slaktes i KrF

Ikke uventet er det blant tilhengerne av hans eget parti at Christoffersen får størst støtte. 72,3 prosent av Frp-velgerne mener ikke at han bør gå av. To av ti med hjerte i Frp sier dessuten av de er enige med uttalelsen. Det er en større andel enn noe annet parti.

Også blant Høyre-velgere er det flertall for at Christoffersen bør få bli. Derimot er KrF-sympatisørene atskillig mer kritiske til byråden enn gjennomsnittet: 47 prosent av dem mener han bør gå, mens seks prosent er enig med uttalelsen.

Halvparten av alle Ap— og Venstre-sympatisører mener Christoffersen må gå av. Blant SV-velgere er tallet 60 prosent, og over 80 prosent blant dem som stemmer Rødt.

Støttes av menn og unge

Målingen viser også at menn er langt mer positive til Christoffersen og det han sa, enn kvinner.

Nesten halvparten av alle menn mener at Christoffersen bør bli sittende, mens tilsvarende tall for kvinner er en drøy tredel (36,5 prosent).

Blant menn er det 18 prosent som sier at de er helt eller delvis enig med «hundeuttalelsen», mens fem prosent av kvinnene sier det samme.

Frp-byråden får dessuten størst støtte blant dem som er under 30 år. 22,6 prosent av dem er enig med uttalelsen, mens 49 prosent mener at han ikke bør gå av. Også blant den eldste gruppen, de over 66 år, får Christoffersen mye støtte.

Beklager x 6

– Jeg har ingen annen kommentar enn jeg har gitt tidligere. Leserbrevet jeg har sendt beskriver situasjonen, sier Christoffersen.

I leserbrevet legger han seg på ny flat. Han omtaler de siste dagene som «et skikkelig bergensk uvær», og beklager både overfor det flerkulturelle samfunnet, bystyret og byrådet. Totalt bruker han ordet «beklager» seks ganger i det korte innlegget.

FORTSATT TILLIT: Flertallet av dem som har gjort seg opp en mening, synes Øistein Christoffersen bør bli sittende som byråd for byggesaker og bydeler.