— Aksjonen som krever folkeavstemning om bybanen er helt på linje med oss. Vi har satt frem krav om folkeavstemning to ganger allerede i Bergen bystyre, sier Fremskrittspartiets gruppeleder, kommunalråd Liv Røssland, til Bergens Tidende.

— Det er jo så mange spørsmål i denne saken som vi ikke har fått skikkelige svar på, og som mange politikere i Bergen ikke liker. Det dreier seg om matebussene. Om gangavstanden til holdeplassene. Og hvem skal betale underskuddet. Bystyret legger ansvaret for dette på staten, men staten har ikke gitt noen lovnader om penger, sier Røssland.

Håper på takk

Men det er bare Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet som støtter kravet om folkeavstemning. De andre partiene i bystyret står samlet om å avvise folkets røst i saken, uavhengig av hvor mange stemmer aksjonen for folkeavstemning måtte greie å samle inn.

— Bybanen er en sak som egner seg dårlig for folkeavstemning. Det er en komplisert sak, og det krever veldig mye å sette seg inn i den, sier varaordfører i Bergen, Kristian Helland, KrF.

— Men har dere egentlig lyttet til det bergenserne mener?

— Vi har jo lyttet til folket gjennom de partiene som er valgt til bystyret. Bybanen er en sak hvor det er stort flertall i det politiske miljøet i Bergen. Det er en sak hvor politikerne i Bergen for en gangs skyld har tenkt langsiktig, til beste for våre barn og barnebarn. Da hadde det vært kjekt om vi ikke bare fikk juling for det, men at noen også sa takk til oss for det, sier Kristian Helland.

- Vi har gjort våre valg

— Er saken for viktig til å overlate til folket?

— Jeg vil ikke si det slik. Men jeg hører veldig mye synsing ute blant folk, og det gjør meg urolig. Det er jo faktisk ikke slik at kommunen tar penger fra helse, fra de eldre eller fra skolene for å finansiere bybanen. Bybanen er dessuten kvalitetssikret av eksperter oppnevnt av Finansdepartementet.

— Bybanen har vært en sak i så mange år. Det har vært veiet for og imot. Vi har gjennomført en helt åpen og skikkelig demokratisk prosess, sier lederen i komité for miljø og byutvikling, Anne Gine Hestetun, Ap.

— Vi har gjort våre valg, og aksjonen for folkeavstemning endrer ikke på det, sier Hestetun.

Ligger i Stortinget

— Bergenserne har hatt mulighet til å si sin mening gjennom valg. Deretter har det naturlige vært å behandle saken om bybanen i bystyret og i komiteen. Vi har også mottatt mange deputasjoner og deltatt i lange debatter. Nå ligger saken i Stortinget. Men det er kjempeflott at folk engasjerer seg, sier byrådsleder Monica Mæland, H.

— Saken om bybanen har vært behandlet gjennom tre bystyreperioder. Hele tiden med klart flertall. Stortinget har også gjort et vedtak. Partiene bak Bergensprogrammet har dessuten gått til valg på dette flere ganger. Alt har skjedd i en helt åpen prosess. Nå håper jeg at folk respekterer de vedtak som er gjort, sier byråd for bybanen, Lisbeth Iversen, KrF.