I en landsomfattende meningsmåling utført av Respons for Aftenposten, svarer 52 prosent av de spurte at avsluttende eksamen i videregående skole bør flyttes frem, slik at elevene er ferdig med eksamen før russefeiringen starter. 42 prosent mener at eksamen fortsatt bør legges til etter russefeiring, mens 6 prosent er usikre.

— Hvorfor kan vi ikke pugge og lese først, og feste etterpå? Det er unaturlig å feire noe man ikke har gjennomført, sier Thorleif Bugge (18) i tredje klasse på Ullern videregående skole i Oslo.

Foreldrelaget ved skolen har sammen med Norsk Skolelederforbund og Norsk Lektorlag satt i gang den landsomfattende kampanjen «Eksamen før russetiden!»

— Som avgangselever ønsker vi en mulighet til å gjennomføre eksamen best mulig før feiringen begynner, sier Victoria S. Poon (19). Hun får støtte av vennene Edle Astrup Tschudi (18) og Sara Hoel (19), alle Ullern- russ i år.

— Kan dere ikke bare feste litt mindre?

— Alle, inkludert skolene, legger opp til feiring fra 27. april til 17. mai. Det er en lang periode uten lesing, og det er ikke så lett å si nei og å være festbrems, sier Edle og Sara.

Ingen privat sak

Edles mor er en av skolens foreldrerepresentanter som har tatt initiativ til «Eksamen før russetiden!»

— I dag er en stor del av dem som går opp til eksamen for å avslutte 13 års skolegang syke og elendige etter å ha hatt russetid før eksamen. La oss nå få en slutt på at skolen legger opp til en tidsplan som bidrar til at de svakeste faller fra og de gode blir dårligere, sier Ragnhild Astrup Tschudi.

I 1979 vedtok Arbeiderparti-regjeringen å legge eksamen til etter 17. mai for at elevene skulle utnytte skoleåret bedre og for å dempe festlighetene.

— Forsøket har ikke virket. Nå er tiden overmoden for å legge om. Det er ikke en privatsak at tusener av elever gjør det dårligere eller stryker som følge av eksamenstidspunkt, sier Astrup Tschudi.

De eldste vil flytte

I spørreundersøkelsen gjort for Aftenposten er det i første rekke de voksne som ønsker å flytte eksamen. 60 prosent av de som er 60 år eller eldre ønsker eksamen før russefeiringen, mens 52 prosent av dem mellom 45 og 59 ønsker det samme. 49 prosent av de spurte under 30 år ønsker eksamen før 17. mai.

Kvinner ønsker i større grad enn menn å flytte eksamen, de med lavest utdanning utover grunnskolen er mer positive til å flytte eksamen enn de med høyest utdanning. Folk på Østlandet og i de store byene er mest positive til å skille eksamen og feiring, og det er blant Høyre- og Frp-velgerne de fleste ønsker en eksamensavvikling før 17. mai.

Må flyttes

— Russefeiringen må flyttes. Det er spesielt at vi i Norge feirer før eksamenen er gjennomført. Feiringen burde i prinsippet vært flyttet til alle eksamener er over, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.

Hun er ikke spesielt overrasket over at det er de voksne og eldre som i størst grad ønsker å flytte eksamen.

— Det er de som føler ansvar for ungdommene, og som tar de største utgiftene i forbindelse med russefeiringen, sier Paulsen.

En undersøkelse fra 2005 viser at 52 prosent av russen bruker mindre tid på skolearbeid som et resultat av russefeiringen, mens 37 prosent sier de ofte møter dårligere forberedt på grunn av russefeiringen.

— Det er på høy tid å legge eksamener før russefeiringen. I alle fall de skriftlige. Hvis målet for politikerne er å utbytte skoleåret best mulig etter 17. mai, kan muntlig eksamen vurderes fordi den er mindre omfattende, sier Gro Elisabeth Paulsen.

- Kan ikke tilpasse oss russen

Avdelingsdirektør Siv Hilde Lindstrøm i Utdanningsdirektoratet sier at forandringer på eksamenstiden vil få store konsekvenser for skolens årsplan.

— Elevene har rett til et visst antall timer undervisning i året. Legger man eksamen tidligere, må denne opplæringstiden tas igjen på andre måter for ikke å bryte regelverket, sier Lindstrøm.

Hun påpeker at russetiden ikke er en del av skolesystemet og at Utdanningsdirektoratet ikke kan tilpasse seg russen for at de skal få feste i fred. Lindstrøm tviler på at eksamen byr på problemer for motiverte elever.

— Det primære må være å ta eksamen, slik at man har et godt grunnlag for veien videre i livet. Det er liten tvil om at russefeiringen har tatt helt av enkelte steder i landet.

Bør russetiden utsettes? Si din mening her!