Ifølge undersøkelsen sier 55,9 prosent av de spurte nei til imamutdanning i offentlig regi i Norge. 31,8 prosent støtter imamutdanning.

Ikke overraskende er det Fremskrittspartiets velgere som er de største motstanderne. 70,7 prosent av dem vil ikke ha offentlig imamutdanning. Personer som stemmer Sosialistisk Venstreparti og personer under 30 år er mest positive til imamutdanning i Norge.

Frp sentralt vil likevel ikke stenge dørene selv om folk flest er skeptiske.

– Hvis det er behov for utdanning av imamer, og det etableres på universitetene, er ikke vi motstandere av det, sier Frps utdanningspolitiske talsmann, Anders Anundsen til Universitas.

Han tror det er mer fornuftig å utdanne imamer i Norge fremfor å hente dem i utlandet.

Førsteamanuensis og islamekspert ved teologisk fakultet ved UiO, Oddbjørn Lervik, mener meningsmålingen er et tegn på at det norske folk er preget av islamfrykt.

Regjeringen og Universitetet i Oslo er positiv til en eventuell imamutdanning. UiO-rektor Geir Ellingsrud bekrefter at det er en prosess på gang, men kan ikke si noe konkret om når en imamutdannelse kan være på plass.