Venstre innkalte medlemmene til rådslaging og fikk nesten bare negative tilbakemeldinger. Det vippet et tvilende ja til et nei, forteller gruppeleder Anders Skoglund.

– Vi har hele tiden vært i tvil, sier han.

– Hva har skjedd siden forrige bystyrebehandling siden dere har skiftet standpunkt?

– Signalene fra partiet er blitt stadig sterkere. I befolkningen har engasjementet mot avtalen vokst. For oss ble det avgjørende.

Enstemmig i KrF

KrFs gruppemøte gikk enstemmig mot, etter en grundig diskusjon, forteller gruppeleder Kristian Helland.

Han passer på å begrunne partiets snuoperasjon på en måte som ikke rammer partiets byråd Lisbeth Iversen. Politisk er det hun som har fremmet avtalen og anbefalt den overfor byrådet.

– Jeg vil understreke at byrådet overlot saken til bystyret uten å knytte prestisje til utfallet. Vår byråd har sørget for at saken ble åpen for byens befolkning. Vi har lyttet til byens stemme. Vårt svar er nei til avtalen, sier Helland til Bergens Tidende.

Pensjonistpartiet er ennå ikke ferdig med diskusjonen. Gruppeleder Frank W. Hansen fikk ikke lytte til kommuneadvokatens neste timelange orientering i møte med komité for miljø— og byutvikling. Det ga ham en følelse av ugler i mosen. – Jeg har en mistanke om at det ikke er hele historien som ligger i den betenkning kommunen har lagt ut på nettet, sier Hansen.

Partiet skal ha telefonkonferanser om saken i helgen, når gruppelederen har fått diskutert jussen i saken med partiets representant i komiteen.

Høyre står på ja

Høyre står på sitt ja, men brukte to timer på å drøfte saken. Mye av diskusjonen handlet om Clear Channels «uryddige opptreden» sier gruppeleder Hilde Onarheim til Bergens Tidende.

Sist mandag snudde Ap. Med KrF og Venstre på nei-siden er det flertall i bystyret mot avtalen.

Ukens tumulter rundt reklameavtalen toppet seg i går. To av direktørene i Clear Channel tilbrakte dagen i Bergen der de gikk fra møte til møte i et forsøk på å berge det som er blitt omtalt som Norges viktigste reklameavtale.

Mageplask

For Clear Channel handlet det også om å rake kastanjene ut av ilden. Mandagens trussel om millionsøksmål endte som et virkelig mageplask for selskapet, noe administrerende direktør Toivo Møller-Pettersen glatt innrømmet.

– Da vi søndag fikk nyss om at det kunne bli flertall mot, ba vi våre advokater om en betenkning. Mandag ble vi muntlig orientert om resultatet. Det var etter vår mening urovekkende for kommunen. Som lokal kontraktspartner var det vår plikt å orientere motparten.

Mandag ettermiddag, på vei til Oslo, fikk Monica Mæland meldingen.

– Da hun sa at gruppelederne i bystyret straks skulle bli orientert, forsto vi at dette kunne bære galt av sted, sier Møller-Pettersen. – Vi hadde håpet å kunne ta dette på et møte tirsdag med advokater til stede. Nå ble det i stedet spredd ut i byen og åpenbart misforstått.

Og galt gikk det. BT var tilhører da Venstres gruppeleder Anders Skoglund ba om råd fra sine medlemmer. Her kom det frem at trusselen om søksmål hadde vippet tvilerne over til et nei.

LYTTER INTENST: Administrerende direktør Toivo Møller-Pettersen og direktør Jan Tore Endresen i Clear Channel Norway fulgte nøye med da kommuneadvokatHelge Strand i går avviste at et nei til reklameavtalen vil koste kommunen dyrt.
Helge Skodvin