I går stilte naboene mannsterke opp da politikerne i Komité for miljø og byutvikling var på befaring i fjøresteinene i Toppesanden i Åsane.

Samme kveld var det møte i Arbeiderpartiets bystyregruppe, der planene om tre boligblokker med 60 leiligheter fikk tommelen ned.

— Toppesanden går vi imot. Begrunnelsen er at planarbeidet har vist seg vanskelig å gjennomføre uten vesentlige inngrep i et viktig fremtidig friområde, sier Anne Gine Hestetun (Ap), som også er leder for komiteen.

Fremskrittspartiet har allerede gått imot planene, og det samme gjør SV og RV. Dermed er det flertall i komiteen, som fatter det endelige vedtak i saken.

Byrådet går også imot planene, med mindre utbygger kan redusere antall boenheter fra 60 til 20. Skulle utbygger gå med på dette, vil trolig Frp sikre flertall for en slik redusert utbygging.