Med en undersjøisk tunnel fra Arsvågen til Mekjarvik vil det ta én time å kjøre fra Stavanger til Haugesund, en halvering av reisetiden. I dag må de reisende med ferge for å komme seg mellom de to vestlandsbyene. En ny tunnel vil også korte ned reisetiden mellom Stavanger og Bergen til rundt 3,5 timer, skriver Haugesunds Avis.

Avisen har fått meningsmålingsinstituttet Norsk Respons til å foreta en meningsmåling blant 602 rogalendinger om de ønsker en fergefri forbindelse mellom nord og sør i Rogaland. 52 prosent svarer at de er for bygging av en undersjøisk tunnel, 17 prosent er mot, mens 31 prosent ikke har gjort seg opp noen mening.

Dersom Stortinget sier ja til prosjektet, som har fått navnet Rogfast, vil det bli et av landets største samferdselsprosjektet med en prislapp på 3,6 milliarder kroner. Finansieringsplanen forutsetter at staten går inn med 1,3 milliarder kroner, mens 2,3 milliarder skal dekkes via bompenger.

Bompengetaksten er beregnet til cirka 180 kroner. I dag må bilistene betale 90 kroner i bompenger og 153 kroner i fergebillett for å komme seg mellom Stavanger og Haugesund.