— Jeg er glad for at flertallet tok til fornuft og skjønte at det var urimelig det jeg ble utsatt for, sier Vika.

— Og nå skal du bygge?

— Jeg er så overrasket at jeg tror jeg må la det få synke ned til i morgen før jeg starter, sier Vika med en latter.

Bergens Tidende kunne onsdag fortelle om Vikas naustproblemer. Fire grove saksbehandlingsfeil og klar forskjellsbehandling var tilstrekkelig til at et flertallet lot Vika få bygge.

— Vi kan ikke ha det sånn som dette i byggesaksavdelingen med gjentatt forskjellsbehandling, rot og derpå følgende mistillit. Dette er en tjeneste den enkelte innbygger personlig betaler for. Da må det minste vi yter tilbake være en korrekt saksbehandling, sier leder for komité for miljø- og byutvikling, Monica Mæland.

Sammen med Frp, KrF og Venstre gikk Høyre inn for å gi Vika rett.

— Saksbehandlingen virker å være både vilkårlig og underlig. Slik kan vi ikke ha det. Når byggesaksavdelingen på toppen av det hele erkjenner at der er feil og mangler og rot, burde et minstemål være å imøtekomme klagen. I stedet fastholder man feilen. Dette er et uttrykk for en usunn kommunal holdning, sier Mæland.