OGNE ØYEHAUG

Bystyreflertallet som sier ja til direkte salg fra fiskebåter ved kai, består av Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Fremskrittspartiet.

En rundspørring hos gruppelederne i bystyret viser at det er liten oppslutning om at torghandlere på Fisketorget skal være fredet fra konkurranse fra direktesalg fra fiskere.

— Det er klart at det ville gitt en ekstra attraksjon til torget om der lå fiskebåter, sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kristelig Folkeparti mot

Bare Kristelig Folkeparti er motstandere av å slippe fiskerne til:

«Fisketorget i Bergen er en merkevare internasjonalt. Hvis salg direkte fra båt skaper overlevelsesproblemer for fiskehandelen på torget som drives på helårsbasis børs salg direkte fra båt ikke tillates inntil videre», svarer nestgruppeleder Trygve Birkeland i Kristelig Folkeparti.

Hos Høyre svarer Hilde Onarheim et tja, hun vil ikke uttale seg uten å ha konferert med partiet.

Rød Valgallianse er positive til salg fra fiskebåter, men vil ha en større utredning om bruken av torget. Torget bør være et torg for fiske- og ferskvarer og et torg for egenprodusenter.

Opp i Stortinget

Det største engasjementet for å åpne opp for fritt fiskesalg kommer fra Fremskrittspartiet.

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter fra Hordaland tar saken opp i Stortingets spørretime i et spørsmål til moderniseringsminister Morten Meyer:

«Vest-Norges Fiskesalslag regulerer handelen med fiske i Hordaland og Sogn og Fjordane, hvilket medfører kunstig høye fiskepriser ettersom kystfiskerne ikke kan selg direkte til forbruker eller torghandler fra båt. Hvordan stiller departementet seg til at handelen med fisk reguleres slik at forbrukerne er fratatt muligheten til å kjøpe rett fra båt?... ...Slikt direktesalg er ellers et kjærkomment kystkulturinnslag i de fleste havnebyer, men altså ikke tillatt eksempelvis på Bryggen i Bergen»

Bergen i særstilling

Det er flere årsaker til at Bergen er i en særstilling blant kystbyene:

  • Vest-Norges Fiskesalslag , som med hjemmel i råfiskloven, regulerer førstehåndsomsetning av fiske i Sogn og Fjordane er svært restriktiv til å gi fiskere lov til å drive direkte salg. I Bergen er det helt forbudt. Grunnen er at laget frykter at slik salg skal ødelegge grunnlaget for lokale fiskemottak.
  • Bergen og Omland havnevesen har vært motstander av å slippe båtene til, blant annet av hensyn til fiskemottaket på Bontelabo og fiskehandlerne på Fisketorget.
  • Motstand fra torghandlerne. At flertallet i bystyret er for å slippe fisker til ved kai, er bare en av en rekke utspill for fritt fiskesalg:
  • Konkurransetilsynet mener hensynet til torghandlerne og fiskemottaket på Bontelabo ikke er gyldig begrunnelse for å nekte fiskerne kaiplass. Tilsynet reagerer også på at havnevesenet ikke kan finne plass for direktesalg ett eneste sted ved kaien i Bergen.
  • Den politiske ledelsen i Fiskeridepartementet ber fiskesalgslaget om å tenke seg en gang til, og støtter at bergenserne bør få tilbud om å kjøpe rett fra fiskerne.
  • Johan Fredrik Kroepelien , en av de største forkjemperen for Fisketorget, gikk ut i Bergens Tidende og ba om fiskerne skal få slippe til.

Alle utspillene kan få en virkning. Både salgslaget og havnevesenet - som til syvende og sist bestemmer i denne saken - sier de vil vurdere spørsmålet på nytt.

FISKERE PÅ TORGET: Johan Fredrik Kroepelien er forkjemper for Fisketorget - og ser gjerne at fiskerne selv skal få slippe til med sine varer.<br/> ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN