Det kommer frem i Samferdelsutvalget i Hordaland fylkeskommune i dag.

Utvalgene har møter før Fylkesutvalget skal møtes klokken 1300. Her skal de avgjøre hvilken innstilling de skal ha til Bybanens trasé mot Åsane. Fylkesrådmannens innstilling er at Bybanen skal gå over Bryggen.

Fra før er det kjent at Frp går for et tunnelalternativ. Dermed ble Ap sine stemmer viktige for å få et flertall for en eventuell Bryggen-trasé.

Kommunen bestemmer

Det er kommunepolitikerne i Bergen bystyre som skal bestemme hvor traseen skal gå. Men innstillingen fra fylkespolitikerne vil nok også vekte tungt. Aps Atle Kvåle understreket dette poenget da han la frem partiets mening om saken.

— Vi vil også gå for en dagløsning over Bryggen. De skadevirkningene som kan komme vil være håndterbare, sier Kvåle.

Fylkestingsgruppen tar forbehold om at Arbeiderpartiet i Bergens interne behandling kan endre partiets syn

— Vi kan ikke styre partiet og Ap sin bystyregruppe i denne saken, sier Kvåle.

Spagat i Ap

Og det kan gå mot spagat for Ap, der bystyregruppen går inn for noe annet enn fylkestinggruppen. Det er bystyret som bestemmer hvor traseen skal gå, mens fylket kun kan gi råd.

— Jeg registrerer at et flertall i fylket går for bybane over Bryggen. Men det er bystyret i Bergen som skal bestemme dette. For Aps del skal denne saken avgjøres på representantskapsmøte i slutten av november. Deretter blir det en prosess i komite og bystyre der det kan bli forhandlinger mellom flere partier, sier Harald Schjelderup, gruppeleder for Ap i bystyret.

Han vil ikke forskuttere hvilken beslutning Ap lander på.

— Men jeg vet i hvert fall at mange medlemmer i Ap er skeptisk til bybane over Bryggen, så det Ap på fylket har gjort er overhodet ikke førende for det vi til slutt måtte lande på. Her skal medlemmene få si sitt først, sier han.

Les også:

— Gledens dag

Tom Skauge i SV har lenge kjempet for at Bybanen skal gå over Bryggen. Han er fornøyd med at Ap og Høyre går sammen om dette i fylket.

— Dette er en gledens og en historisk dag. Det er ikke lenger spørsmål om den skal bygges, men hvordan. Den utredningen som er gjort og debatten i dag viser at det er klokt at denne banen går gjennom sentrum.

Jostein Ljones i Sp mener utfordringene for å bygge et stort fjellanlegg under Bergen by er store.

— Vi er i et kjempesårbart område i et sedimentert område som Vågsbunnen. Og Bybanen skal gå åpent, tilgjengelig og synlig.

Frp alene om tunnel

Frp er sørgelig alene om å ville ha tunnelalternativ for Bybanen. Det kom frem da Gustav Bahus (Frp) la frem partiets innstilling:

— Bakgrunnen for vårt syn på saken er at vårt ønske for Bryggen er at den skal være fullstendig bil- buss og bybanefri. Det bør kunne være en tumleplass bare for mennesker. Slik som vi har gjort med Festplassen. Investerer man i en bybane så er det et irreversibelt tiltak i strandsonen.

Alf Helge Greaker (V) har lenge vært overbevist om at tunnelalternativet er det beste.

— Primært vil jeg stemme for Frp sitt punkt, men jeg vil gjerne være med på det brede flertallet, sier han.