GUNNAR WIEDERSTRØM

På et møte mellom lederne for alle bydels-FAU-ene og partiene i bystyret er det klart at det ikke er flertall i bystyret for å reversere kuttene nå i september.

Representantene for Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og Senterpartiet sa alle at de ville gjennomføre kuttene, slik bystyret vedtok i juni. De vil heller ikke garantere at kuttene blir reversert når bystyret i oktober får melding om konsekvensene av dem.

— Dere som er her, representerer en gruppe som har sterke talspersoner. Kommunen må kutte, hvis ikke overtar fylkesmannen styringen. Og i den situasjonen må jeg ha min oppmerksomhet også på dem som ikke har talspersoner, på de psykisk utviklingshemmede, de gamle og på psykiatriske pasienter, sa KrFs Trygve Birkeland.

RV, SV, Frp og Venstre var alle innstilte på å gjenoppta saken og stoppe kuttene på bystyremøtet kommende mandag. Venstre stemte for kuttene i juni.

— Samtlige Venstre-representanter i bydelsstyrene har gått inn for å sende budsjettet tilbake. Det har skjedd i forståelse med bystyregruppen. Disse kuttene har fått helt uforutsette og uholdbare konsekvenser som Venstre ikke hadde forutsatt, sa partiets gruppeleder i bystyret, Geir Kjell Andersland.