Regjeringen vil flytte åtte statlige tilsyn ut av Oslo. Blant annet er Konkurransetilsynet foreslått flyttet til Bergen. Onsdag har stortingsgruppen til Ap mulighet til å avgjøre at hvert tilsyn skal behandles for seg. Både partiets fraksjon i familie-, kultur— og administrasjonskomiteen og andre i stortingsgruppen er for å behandle tilsynene for seg. SV har allerede bestemt seg for det.

— Men ingenting tilsier at flyttingen av Konkurransetilsynet blir rammet av det, sier stortingsrepresentant Ranveig Frøiland fra Hordaland Ap til BT.

Kan ramme Bodø

Hvis Ap bestemmer seg for å flytte Konkurransetilsynet til Bergen, vil det være flertall i Stortinget for det, og Bergen vil få cirka 90 nye arbeidsplasser.

Både Frøiland og hennes kollega Leif Lund sier det er Luftfartstilsynet (som er foreslått flyttet til Bodø) og Post- og teletilsynet (som er foreslått flyttet til Lillesand/Grimstad) det er størst motstand mot å flytte. Frykter retur

— Jeg har hørt mange innvendinger mot å flytte disse, men jeg tror vi kommer til å si ja til å flytte dem også. Det skulle være rart om vi ikke kan bygge opp kompetanse andre steder enn i Oslo, sier Frøiland.

Lørdag sa Trond Giske til Dagsavisen at det kunne bli aktuelt å sende hele tilsynsmeldingen i retur til regjeringen. Det har Frøiland liten tro på.

— Meldingen er dårlig utredet, men regjeringen har myndighet til å organisere tilsynene som den vil. Så nå må Stortinget manne seg opp til å si ja eller nei, og jeg regner med Ap vil si ja. Så har regjeringen ansvaret for at tilsynene fungerer, sier hun. Høyres Torbjørn Hansen frykter at hvis Stortinget sender meldingen i retur, vil det stoppe hele prosessen med utflytting.

— Det eneste grunnlaget for å sende meldingen i retur, er at man ønsker å stoppe hele utflyttingen, sier Hansen.