Det viser tall fra Hordaland politidistrikts halvårsrapport. Mens det i perioden 1. januar til 30. juni i år var 59 voldtekter, var det tilsvarende tallet 49 i første halvdel av 2010.

— Det stemmer at vi har en økning. Det er imidlertid viktig å presisere at slike tall varierer fra år til år og fra måned til måned, sier Rigmor Isehaug, leder for vold- og sedelighetsavsnittet i Hordaland politidistrikt.

Flest i sentrum

De fleste voldtektene har funnet sted området i og rundt Bergen sentrum. Så langt i år er det anmeldt ni overfallsvoldtekter, hvorav fire ble fullbyrdet. Flere av disse er ikke omtalt i mediene. Dermed kan Bergens-gatene være mer utrygge enn det folk har inntrykk av.

— Vi går ikke alltid ut i media i slike saker. Av og til anser vi det som unødvendig, for eksempel fordi sporene for vage til at vi kan gå ut med en etterlysning, sier Isehaug.

Enkelte overfallsvoldtekter blir aldri anmeldt, men blir registrert hos politiet etter at kvinnene har vært på voldtektsmottaket.

— Det er viktig at slike hendelser anmeldes så fort som mulig, slik at vi kan sikre spor, videoopptak og etterlyse eventuelle vitner, sier politilederen.

Unge kvinner på vei hjem

Ifølge Isehaug skjer de fleste overfallsvoldtektene i forbindelse med uteliv og nachspiel.

— Det er snakk om unge kvinner som har vært på utesteder eller på nachspiel, og som er blitt overfalt på vei hjem, sier Isehaug.

Hun opplyser at voldtektsofrene har gitt ulike beskrivelse av gjerningsmennene.

— Det er beskrevet menn med norsk, nordisk og utenlandsk utseende. Av og til er beskrivelsen så vag at det er utfordrende for oss å komme videre i etterforskningen, sier Isehaug.

De ni overfallsvoldtektene inkluderer den 16 år gamle jenten som ble overfalt og voldtatt på gangveien fra Liavegen mot Fossane / Åmundssvingen i Åsane i slutten av januar, etter å ha gått av bussen på Åsane terminal. Voldtekten er fortsatt under etterforskning, ifølge politiet.

De fleste voldtektene som har funnet sted i hittil i år er kategorisert som nachspielvoldtekter, hvor berusede kvinner voldtas av menn de kjenner eller har truffet i løpet av kvelden.