Til årets opptak i juli har det meldt seg 1709 søkere. Det er en økning på 30 prosent, og det høyeste tallet på svært mange år. De siste fem årene har søkertallene til befalsskolen i Gravdal sunket jevnt og trutt. Nå ser tendensen ut for å ha snudd.

Sjøforsvaret har gått aktivt ut for å øke rekrutteringen. I løpet av de neste fire-fem årene får Kysteskadren både nye MTB-er og fregatter, med et økende behov for kvalifisert personell til de nye fartøyene.

Mørke skyer

Samtidig er det mørke skyer på himmelen. Som Bergens Tidende skrev i forrige uke, er hele befalsutdanningen i Forsvaret under lupen i forbindelse med arbeidet med en fagmilitær utredning om fremtidens forsvar.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold bedyrer at det ikke foreligger noen planer om å flytte Sjøkrigsskolen fra Bergen. Deler av undervisningstilbudet, den akademiske biten, kan likevel bli redusert eller flyttet til sentral krigsskole.

Færre befal

Som et ledd i nedbemanningen i hele Forsvaret, er det dessuten et mål å få redusert antall befal. Det skal ned til 16.750, mot ca. 20.000 i dag. Ett av virkemidlene er å redusere inntaket av befalsaspiranter ved de tre krigsskolene. Det legges opp til et kutt på 73 befal ved alle de tre krigsskolene. For Sjøkrigsskolen betyr det en klasse mindre enn vanlig, selv om det altså er flere søkere enn på svært lenge.

Sjøforsvaret har gått aktivt ut for å markedsføre sitt skoletilbud. Skolebesøk, rekrutteringstokt, tekstmeldinger, internett og en tre uker lang periode med kinoreklame er blant virkemidlene som er tatt i bruk for å vekke ungdommens interesse for utdanning i Forsvarets regi.

175 jenter

Mest ekstrem er økningen på antall søkere til den skipstekniske linjen. Her er søkertallet tidoblet i forhold til i fjor.

Blant de 1709 søkerne er det 175 jenter. Rundt 120 av dem vil bli innkalt til opptaksprøver, sammen med ca. 500 gutter. Prøvene finner sted i sommer.