ARNE COLLIANDER

— Hos enkelte bedrifter fant vi dessverre altfor mange grove brudd på bestemmelsene om helse, miljø og sikkerhet. Vi var svært nær ved å stenge noen verksteder med umiddelbar virkning, pluss å politianmelde disse bedriftene, sier inspektør Kurt Halås i Arbeidstilsynet.

Flere verksteder manglet rett og slett ventilasjon. Andre steder var ventilasjonen tett, og bar preg av flere års manglende vedlikehold. Arbeidstilsynet avdekket også mangel på punktavsug.

Brukte ikke masker

Tilsynet kom også over verkstedsansatte som ikke brukte åndedrettmasker under sveising eller annet arbeid som utviklet helsefarlig støv. De ansatte hadde verneutstyret, men ville ikke, eller visste ikke hvordan det skulle brukes.

— Selv på verksteder der vi hadde varslet nøyaktig når vi ville komme, ble det ikke brukt masker. Enkelte steder der sveisearbeid ble utført, sto ansatte og røykte i sveisehallen, sier Kurt Halås.

— Dermed bidrar de til å varme opp støvet, ørsmå partikler som svever i luften. Da blir dette støvet enda farligere å puste inn, tilføyer han.

Lungesykdommer

Flere års arbeid under slike forhold kan fører til at de ansatte utvikler kroniske helseplager og sykdommer.

Verkstedindustrien har også mye kontakt med stoffer eller kjemikalier som over tid kan være kreftfremkallende.

— Vi er ikke imponert over vernearbeidet hos noen av bedriftene med slike farer, sier Kurt Halås og Marit Bastesen, som var sammen om de fleste inspeksjonene i Nordhordland.

Kampanje

Inspeksjonene inngår i en kampanje for å bedre arbeidsmiljøet i mekanisk industri, verkstedsindustrien, bilverksteder og grafiske bedrifter. Målet er å redusere sannsynligheten for at ansatte skal utvikle løsemiddelskader, luftveis- og hudlidelser, og å øke de ansattes bevissthet på egen sikkerhet.

— Vi skal besøke 100 bedrifter. Hittil har vi vært hos 40. Derfor er det for tidlig å trekke bastante konklusjoner. Vi liker likevel ikke det vi foreløpig har sett, sier seniorinspektør Sigrid Røyrhus, lokal kampanjeleder.

Nitten pålegg

Det er hovedsakelig bedrifter på Osterøy og i Nordhordland som har hatt Arbeidstilsynet på besøk. I disse dager får en rekke verksteder varsel om pålegg som kan komme hvis ikke noe gjøres.

— Antall varsel om pålegg varierer fra null til opp mot tjue. Det siste er altfor mye, sier inspektør Kurt Halås.

En gjennomgang av Arbeidstilsynets postjournaler viser at Mastrevik Mek AS i Austrheim kommer desidert dårligst ut med hele 19 varsel om mulige pålegg. Havstad Tinn AS på Fedje, Ågotnes Sveis AS og Radøy-gruppen AS fikk også en rekke merknader fra Arbeidstilsynet.

Frekhaug Stål AS, Lonevåg Beslagfabrikk AS, Frank Mohn Flatøy AS og Welltech AS på Ågotnes var de flinkeste i klassen. Her fant tilsynet ingenting å bemerke.

— Enkelte steder var det skremmende å iaktta hvordan arbeidet foregikk, sier Kurt Halås, som sammen med kollega Marit Bastesen sto for de fleste bedriftsbesøkene i Nordhordland.

Verst hos gamle bedrifter

— Vi fant noen få mønsterbedrifter, men hos flertallet sto det dårlig til, sier de to.

Det er helst gamle, lokale hjørnesteinsbedrifter som nå får påpakning fra Arbeidstilsynet.

— Flere av dem sliter med trang økonomi, og har gjerne ikke prioritert vernearbeid eller overgang til nyere, sikrere og mer moderne utstyr, sier Kurt Halås.

Enkelte steder kom inspektørene over dreiebenker fra 1940- og 1950-tallet.

— I dag finnes det lukkete systemer der sikkerheten er mye bedre, sier Halås.

Der Arbeidstilsynet har hatt mest å innvende, vil det koste flere millioner å etterkomme kravene som nå er stilt.

— Jeg ser ikke bort fra at eksistensgrunnlaget til enkelte verksteder kan bli truet, men slike hensyn kan ikke vi ta. Vi prøver selvfølgelig likevel å bruke sunn fornuft, sier Arbeidstilsynets inspektør.