– Det er ingen tvil om at folk velger å fortsette å studere dersom de ikke får jobb. Det er for eksempel lenge siden vi har hatt så store kull i sosiologi, sier professor i sosiologi ved Høgskolen i Vestfold og forsker ved Nifu Step, Jens B. Grøgaard.

Buffer mot ledighet

Vanskelig arbeidsmarked fører ofte til et utbredt ønske om å ta utdanning for å sikre seg arbeid. Antallet personer under 25 år som er under utdanning, og som heller ikke er deltidsansatte, økte med 13.000 personer fra i fjor. Tall fra SSB tyder altså på at flere blir værende i utdanningssystemet, en tendens som blir bekreftet gjennom tall fra Samordna Opptak. Inntakstjenesten for høyere utdanning har ikke hatt flere søkere på 13 år, og økningen er størst blant dem over 26.

– Utdanning fungerer som en buffer mot ledighet, selv om det ikke nødvendigvis er de arbeidsledige som setter seg på skolebenken, sier Grøgaard.

Fleksibel ungdom

–Nårarbeidsledigheten blant ungdom ikke øker enda mer enn den faktisk gjør, skyldes detat færre søker arbeid og i stedet velger utdanning på heltid. Ungdom er en fleksibel del av arbeidsstyrken, og tilpasser ofte sin yrkesdeltakelse etter hvor enkelt det er å få jobb, sierseksjonssjef ved Statistisk sentralbyrå, Helge Næsheim.

Ved Universitetet i Bergen har det vært en markant økning i søknadsmengden til såkalte poststudier. Det vil si at flere ønsker å studere videre selv om de er ferdig med en universitetsgrad. Ved humanistisk fakultet er det 30 prosent flere poststudenter høsten 2009 enn høsten 2008.

– Det er selvsagt mange grunner til at studenter søker om poststudierett, og det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner fra disse tallene, sier Ronald Worley studiesjef ved det humanistiske fakultet ved UiB.

– Ta mer utdanning

Regiondirektør i bemanningsbyrået Adecco, Hilde Lekvem, har veldig mange studenter innom som sliter med å få relevant jobb. Lekvem er svært kategorisk i sitt råd til unge arbeidsledige: Ikke meld deg arbeidsledig.

– Dersom man ikke får jobb, er et bedre å studere litt mer eller ta den jobben man får, selv om det ikke er drømmejobben. Mange kan komme inn i en uheldig loop ved å melde seg arbeidsledig, sier hun.

I forhold til utdanningsvalg, mener Lekvem det beste rådet hun kan gi er å ta en utdanning som leder til en konkret jobb.

– Mange studerer fag hvor veldig få får jobb, særlig blant såkalte øvrige universitetsstudier. Vi anbefaler konkrete og målrettede utdannelser, sier bemanningssjefen