KAREN R. TJERNSHAUGEN

METTE RISA

— Økte priser har vært medvirkende til at flere foreldre har vært bevisste på å gå over til halv plass etter nyttår. Foreldrene er blitt mer prisbevisste, sier kommunaldirektør Harald Noss.

Når skolefritidsordningen (SFO) åpner igjen etter ferien, skal 2877 barn ha halv plass. Dette er 677 flere barn enn på samme tid i fjor.

- Ikke avskrekkende høye

— Jeg skulle gjerne hatt Kim-André (7) på full plass i SFO, men synes det er for dyrt, sier Torill Haugland.

Og når mange foreldre synes full plass koster for mye, blir det også færre av lekekameratene som er i SFO lenger enn til halv tre. Enda en grunn til ikke å ha guttungen i full plass.

— De fleste rundt her har gått ned til halv plass, og noen få slutter helt, forteller Haugland.

— Det er ikke mange timene de er på SFO, mesteparten av tiden er de jo på skolen. Da er det rart at det koster så mye sammenliknet med en barnehageplass.

Antall barn med hel plass ligger likevel stabilt på rundt 4600. Kommunaldirektøren mener økningen i det totale antall SFO-barn viser at prisene i Bergen ikke er avskrekkende høye.

— Prisene ble høynet ganske mye i løpet av fjoråret, men sammenliknet med andre storbyer i Norge er ikke prisnivået høyt, mener Noss.

Fra nyttår økte prisen for SFO i Bergen med 350 kroner for hel plass og 220 kroner for halv plass. Prisene gjorde også et byks 1. august 2003.

Nesten barnehagepris

Hauglands eldste sønn er nettopp ferdig med sitt siste år i SFO. Litt kjedelig og litt gøy, synes han det har vært, men for foreldrene har det vært en trygghet i hverdagen.

— Vi er veldig godt fornøyd med opplegget på SFO-en på Hellen, den er det ikke noe å klage på. Men prisen er i høyeste laget. Vi er avhengige av å ha ungene i barnehage eller på SFO. Som de fleste andre foreldre er begge i jobb, og på Hellen vet vi at barna er trygge.

Frem til sommeren var begge de eldste guttene hennes på SFO. Skulle de hatt full plass ville det kostet nesten 4000 kroner i måneden, i tillegg kommer barnehage til minstemann på to år.

— Det er litt underlig at det gjøres så mye for å få ned prisene på barnehageplass, mens en SFO-plass koster nesten like mye. Og der er de ikke hele dagen en gang, sier hun.

— Når vi i tillegg må betale fullt for juni og august, to måneder ungene bare er på SFO halve måneden, er det mange som sier opp plassen før sommeren. Jeg tror ikke alle kommer tilbake, sier Haugland.

Mindre for pengene

Harald Noss tror det økte timetallet i småskolen også kan være en medvirkende årsak til at flere foreldre velger halv plass. Fra august skal barn i 1. klasse ha to skoletimer mer per uke, mens barn i 2., 3. og 4. klasse skal ha én time mer undervisning i uken. Flere undervisningstimer gir foreldrene litt mindre SFO for pengene.

I høst skal imidlertid bystyret ta stilling til om organiseringen av skolefritidsordningen bør endres som følge av lengre skoledager. Dette kan for eksempel innebære lengre åpningstider for SFO eller mer fleksible ordninger der foreldrene kan velge hvor lenge barna skal være i SFO hver enkelt dag.

— Det er sure penger å betale. Når ungene har gått i barnehage i alle år, og så endelig skal begynne på skolen som er gratis, så må vi ut med neste like mye til SFO, sier Torill Haugland.