TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bt.no

Os, Sund og Voss har søkt departementet om forsøksmidler for å løse opp tradisjonelle klasser og erstatte deling av elevene storklasser med mindre basisgrupper.

– I Bergen har vi søkt om 1,2 millioner kroner til forsøk. Først når elever, foreldre og lærerorga-nisasjonene har vurdert oppleggene, vil de bli endelig utformet, sier spesialkonsulent Hillevi Runshaug i Byrådsavdelingen for kultur, idrett og skole.

Avdelingsdirektør Jan Ellertsen opplyser til Norsk Skoleblad av Kirke-, utdannings— og forsk-ningsdepartementet totalt skal dele ut 34 forsøksmillioner. Han tror pengene skal gi etterlengtet pedagogisk giv i ungdomsskolen.

Flere kommuner i Hordaland er alt godt i gang med å fornye ungdomsskolen. I Bergen har ni ungdomsskoler alt holdt på et år. De ni er Ytrebygda, Breimyra, Gimle, Ny Krohnborg, Blokk-haugen, Ortun, Kjøkkelvik, Storetveit og Slåtthaug.