— I år har vi hatt særlig mange «kjøpebruder» hos oss, for eksempel russiske kvinner som har havnet i et voldelig ekteskap i Norge, forteller dagarbeider Lisbeth Mosaker.

I ly for regnet

I går ble det tent et lys for hver eneste menneske som for kortere eller lengre tid fikk leve i skjul på Krisesenteret i år 2000. 308 skjebner, 153 voksne og 155 barn.

I ly for kaskadene av novemberregn knelte et tjuetalls støttespillere rundt de 308 lysene som var spredt ut på ruller av aluminiumsfolie.

— Må ikke grise på steinene. Vi er omtenksomme kvinner, må du huske, lyder en lattermild kommentar.

Blåselampe måtte til for å få skikkelig fyr på de første i det ufyselige været.

I år er det flere menneskeskjebner å tenne lys for enn noensinne. Bare på to år er det blitt 70 flere.

Flere våger

Inntrykket til Lisbeth Mosaker er at økningen fortsetter.

— Jeg tror det skyldes at flere våger å innrømme at de blir mishandlet, ikke at så mange flere lever i voldelige forhold, sier Mosaker.

De stigende besøkstallene øker presset på både de fast ansatte og de 40 kvinnene som tar ekstravakter på senteret. Det store innslaget av innvandrerkvinner trekker i samme retning. Mange snakker ikke norsk og må ha tolkehjelp til hvert møte med hjelpeapparat og medarbeidere.

Mosaker har dessuten inntrykk av at dette ofte er alvorlige mishandlingssaker.

Bryte med hele familien

— Dette er kvinner som er utsatt for alvorlige trusler. Ofte har de måtte bryte med hele familien for å komme seg ut av det voldelige samlivet. Vanvittig tøffe saker, sier Lisbeth Mosaker.

Krisesenteret offentliggjør ikke statistikk over hvilke land kvinnene kommer fra. Påstanden om stadig flere kvinner med utenlandsk bakgrunn på senteret baserer seg på intern statistikk.

Lisbeth Mosaker understreker dessuten at andelen utlendinger varierer sterkt. Akkurat nå har senteret for eksempel en overvekt av utenlandske kvinner.

Neste 25. november skal det tennes et lys for dem på den internasjonale dagen for vold mot kvinner.

ET LYS FOR HVERT MENNESKE: Irene Nesje, Stine Akre, Hilde Kalleklev og Mariann Fossum tenner et lys for hvert menneske som i 2000 søkte ly på Krisesenteret.
Foto: Rune Sævig