Lørdag ettermiddag jobber BKK med å skifte ut den påkjørte lyktestolpen iFjellveien. Strømmen ventes tilbake i to-tretiden.

— Måtte du ta strømmen, spør en fortvilet dame.Hun har besøk på vei og boller i ovnen hjemme på kjøkkenet.

— Ja, jeg måtte det, sier Tom Mortensen,nettoperatør i BKK. Rundt 20 hus i Sandviken er fremdeles uten strøm etter aten lyktestolpe knakk lørdag morgen.

Naboer forteller om et voldsomt smell oggnistregn i 10.30-tiden.

Kunne blittbrann

— Ledningene må ha slått i hverandre. Dersom dehadde blitt hengende sammenfiltret, ville alt brent ned, sier Mortensen.

Mens BT var på stedet, fikk BKK sikret lyktestolpenog fjernet den nederste delen.

Deretter måtte mannskap og naboer vente på at enny stolpe skulle komme på plass.

— Det blir nok ikke før i to-tretiden, sierMortensen.

Uheldigsjåfør

Årsaken til skaden skal være en påkjørsel. En stund stod lyktestolpen påskeive og svaiet litt, mens politiet sperret veien og BKK sikret stolpen.

Etter litt undersøkelser fikk politiet kontakt med sjåføren, som ikke haddemeldt fra om skaden.

— Gjør en skade på tredjemanns eiendom, er en pliktig å melde fra tilpolitiet. Det var ikke gjort i dette tilfellet, sier politiet på stedet. De harimidlertid ingen mistanke om noe straffbart.

— Det var et uhell under rygging. Det skal sies atdet var veldig lite skader på bilen, så stolpen kan ikke ha vært i god stand,sier politimannen på stedet.

Mens BT er på stedet, blir ulykkesbilen kjørt vekkav en av eierne, som ikke er interessert i å snakke med avisen.

BKKs nettsider melder fremdeles at strømmen skalvære tilbake cirka kl. 13, men mannskapet på stedet tror altså det vil talenger tid.