— Jentene er mer mobile enn guttene, og flere flytter til byen for å studere og jobbe. Jeg ville forventet at Bergen hadde like mange, eller flere kvinnelige innbyggere enn mannlige, sier forsker Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene fra folkeregisteret viser at det bor 94,2 kvinner per 100 menn i alderen 20 til 39 år i Bergen.

Til sammenligning er fordelingen i Oslo helt jevn - 100 kvinner per 100 menn. Gjennomsnittet i Norge er også høyere enn i Bergen - 96,6 kvinner per 100 menn i alderen 20 til 39 år.

Les også: Kvinnene bor i Eidfjord, mennene i Granvin

Kvinnene gift først

Det er i alderen 30 til 39 år at kvinneunderskuddet er størst.

Her er andelen kvinner 92,1 per 100 menn.

— Kvinnene er yngre enn mennene når de blir gift og flytter ut av bykjernen for å etablere seg. Det ser man av disse tallene, sier Brunborg.

I den yngste halvdelen (20 til 29 år) er andelen kvinner 96,4 kvinner per 100 menn. Mange i denne aldersgruppen er studenter og står registrert med bostedsadresse på hjemplassen i folkeregisteret.

— Før skulle ikke studenter melde flytting. Nå kan studentene velge. Her er det trolig kvinnelige innbyggere som ikke kommer til syne i statistikken, sier Brunborg.

Strøm mot Østlandet

Hordaland fylke har omtrent samme andel kvinner som Bergen - 94,6.

Fylkene i vest og nord har den største andelen unge menn. Bare Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Rogaland og Finnmark har færre unge kvinner enn Hordaland.

Akershus er det fylket i Norge med størst andel unge kvinner, 100,8 per 100 menn. Deretter følger resten av østlandsfylkene.

— Dette tyder på at mange kvinner har flyttet fra Vestlandet til Østlandet, sannsynligvis for å studere eller jobbe, sier Brunborg.

Når alle aldersgruppene summeres, er kjønnsfordelingen i Norge 100,7 kvinner per 100 menn.

Er du overrasket? Diskutér saken her!

JAN M. LILLEBØ