— Vi har sett over tid at veksten i antall uføre er høyest blant de unge. Det er absolutt en bekymring. Vi lurer på hvorfor det er slik, sier trygdeforsker Christer Hyggen ved NOVA.

Bare de siste par årene har det blitt 4500 flere nordmenn under 30 år på uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, som i fjor erstattet midlertidig uføretrygd, attføring og rehabiliteringspenger.

I en liten by på Østlandet sitter en ung kvinne som svært gjerne skulle unngått å være en del av uførestatistikken. I likhet med de andre unge uføre Aftenposten har snakket med, synes «Tone» at belastningen ved å stå frem som ung og ufør blir for stor til at hun orker.

Hun er utdannet spesialpedagog, men en lungesykdom gjør at hun ikke kan jobbe fulltid innen den sektoren hun hadde tenkt.

— Jeg vil bruke meg selv, jobbe - jeg har ikke utdannet meg for å sitte i sofaen. Det prøvde jeg å formidle til Nav. Men jeg fikk beskjed om at uføretrygd ville være det beste for meg, forteller hun.

Tone jobber i dag fem timer i uken hjemmefra for Foreningen for Hjerte- og lungesyke. Hun innser at sykdommen hennes gjør det vanskelig å fungere godt i arbeidslivet, men mener hun likevel kunne ha gjort en innsats på deltid.

— Jeg ser absolutt at jeg ikke er ideell å ansette. Men jeg skulle ønske jeg kunne fått sjansen til omskolering, at det hadde vært en mulighet for at jeg kunne bruke hodet mitt og bidra, jeg også. Det gikk ikke. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde for mye utdanning til at jeg kunne omskoleres, sier hun.

Ender med uføretrygd

— Det er mange med arbeidsevne som ender opp som uføretrygdet i Norge, mener Martin Kaasgaard, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede.

— Vi hører om mange ungdommer som har oppsøkt Nav for å få hjelp til å komme i jobb eller studere, og så endt opp med uføretrygd i stedet. Dette er folk som gjerne vil jobbe, og som har mulighet til å jobbe noe. Samfunnet går glipp av vanvittige ressurser ved at de uføretrygdes, sier Kaasgaard.

Flere enn 36.000 nordmenn under 30 år er enten på varig uføretrygd eller på arbeidsavklaringspenger. Denne uken ble det offentliggjort tall som viser at antallet unge på varig uføretrygd har gått raskt oppover de siste fem årene, samtidig som det har blitt betydelig færre i resten av befolkningen opp til 60 år.

Det er også en økning i aldersgruppene over 60 år. Totalt har antallet uføre under 30 år økt med 20 prosent på fem år. Det er mer enn tyve ganger raskere vekst enn i befolkningen ellers, der økningen er på under 1 prosent. Like alarmerende er det at antallet unge på arbeidsavklaringspenger har økt med 13 prosent på under halvannet år – dobbelt så høy vekst som i resten av befolkningen.

Faller utenfor

En god del av de unge uføre er i samme situasjon som Tone – de kan jobbe for lite til at de kommer inn på arbeidsmarkedet. Samtidig finnes det en enda mer alvorlig trend: Mer enn halvparten av unge som havner på uførestønader gjør det på grunn av psykisk sykdom.

— En gjennomgang av nye uføretilfeller over tid, viser at økningen i unge uføre skyldes psykiske lidelser. Det er jo mange grunner til at man kan bli ufør – for eksempel medfødt psykisk utviklingshemming, ulykker og forgiftninger. Men all økningen er altså i psykiske lidelser – de andre årsakene er konstante, sier trygdeforsker Christer Hyggen hos NOVA.

Europeisk utvikling

Også hos Nav er man bekymret over dette.

— Dette er en betenkelig utvikling, og noe vi må se nærmere på. Men Norge er i selskap med mange andre land i Europa. Over hele kontinentet øker uføretallene raskt blant de unge, sier overlege i utredningsseksjonen Søren Brage, som har jobbet mye med spørsmålene rundt unge uføre.

- Hva er grunnen?

— Vi tror det handler mye om angst og depresjoner. Når man ser på de unge opp til 35 eller 40 år, er det også mange som har lite utdanning og lite arbeidslivserfaring. Det er mennesker som går fra skole til arbeidsløshet, begynner på arbeidsavklaringspenger og i noen tilfeller ender på uføretrygd – uten å ha vært inne i det vanlige arbeidslivet, sier Brage.

Flere Aftenposten har snakket med, tar til orde for at man nå må satse mer på unge.

— Jeg synes det er merkelig at det ikke er mer fokus på dette. Det brukes store ressurser, både økonomisk og politisk, på å sikre at arbeidsføre eldre blir i arbeidslivet i et år eller to ekstra. Men tenk hva samfunnet kunne ha spart på å hjelpe bare noen få av disse unge til et helt liv i arbeidslivet i stedet for på stønad. Det er på tide å rette fokus mot dem som er på begynnelsen av karrieren sin i stedet for på slutten, sier Christer Hyggen ved NOVA.

Si din mening i kommentarfeltet under!