EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.no Mens det totale antallet politianmeldelser viser en hyggelig nedgang siden 1995, gjør kriminaliteten blant de under 15 år et hopp de siste to årene. Og det er liten tvil om hva som er på krimtoppen når tenåringer under strafferettslig lavalder kommer i politiets klør: Nasking.— Selv om det kan være snakk om små beløp, tar vi nå dette svært alvorlig. All form for tyveri er uakseptabelt, sier leder ved Bergens-politiets forebyggende avsnitt, Per E. Stiegler. Kan ikke forklare Av 616 kriminalsaker som politiet hadde på de yngste i fjor, utgjorde tyveri og nasking halvparten av sakene.- Jeg har ingen god forklaring på dette utover den samfunnsutviklingen vi alle ser.Men terskelen for å naske kan ha gått ned, sier Stiegler, som ikke uten videre vil være med på at Bergens-ungdom er blitt mer kriminelle de siste årene.- Kanskje er enkelte ungdommer blitt mer aktive. Det skal bli spennende å se neste års statistikker. Men siden 1995 har vi ingen dramatisk utvikling på ungdomsfronten, mener Stiegler. Men han konstaterer hovedbildet: Det totale antall politianmeldelser i krimsaker går ned. Anmeldelser mot de yngste øker. Strammer grepet - alle til avhør Økt tyveri har fått politiet til å stramme grepet på de såkalte "Stratos-sakene", der ungdommer anmeldes for nasking av mindre varer.Etter 1. januar 2000 fikk forebyggende avsnitt ved Bergen politidistrikt også ansvaret for politisaker der gjerningsmannen er mellom 15 og 18 år, med unntak av de hyppigste gjengangerne.Det gjør at tyverisaker som ofte ble henlagt nå kommer høyt i bunken.- Vi har en kategori saker vi kaller "Stratos-saker", med nasking av sjokolader eller andre mindre ting. Samtlige som anmeldes blir nå innkalt til avhør. Vi ønsker å gi beskjed om at dette holder ikke. Snakker vi om en førstegangsforbryter, er en viktig terskel brutt, sier Stiegler. Han mener foreldres holdning i slike saker er avgjørende for om den håpefulle lar det bli med naskedebuten. Foreldrenes strategier følger to mønstre: Å blindt unnskylde barnet, eller å stille den unge til ansvar. Stiegler levner liten tvil: Bare det siste duger. Les også: "Foreldre må ta mer ansvar" Ungdom utgjør én av to i konfliktrådet