— Det er en negativ trend, fordi det er vanskelig å behandle. Tar man heroin, kan det gå kort tid før personen våkner til live igjen ved motgift. Er det blanding, kan det fort bli mer alvorlig og personen må kanskje kjøres til sykehuset, sier Liv Flesland i Bergensklinikkene.

Både Bergensklinikkene og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) melder om flere og flere blandingsoverdoser i Bergen.

Så langt i år har det vært 125 overdoser med ukjent rus, som oftest blandingsoverdoser.

Tilsetter andre stoffer

Dårlig kvalitet på heroinet fører til at brukerne tar i bruk andre stoffer, som for eksempel GHB for å forsterke rusen, forteller en bruker BT møter i Nygårdsparken. En annen fikk GHB i sideren sin uten selv å vite det.

— Det neste jeg husker er akuttmottaket, sier mannen (40).

Det er når stoff av god, det vil si renere kvalitet dukker opp, at det skjer mange overdoser, forteller de som BT snakker med.

— Når det kommer god kvalitet, så har du gjerne puttet i deg mange tabletter og andre ting i tillegg fordi du tror dopen ikke fungerer, sier en 30-åring.

Årsaken tror de kan være mer ruskete blandinger av heroin på markedet, i tillegg til at det er mindre heroin tilgjengelig enn tidligere.

— Dersom heroinen er utblandet, gir den kanskje ikke god nok effekt. Da tilsetter brukerne andre medikamenter, forteller Liv Flesland.

Byller og infiserte sår

Følgene av dette kan blant annet være alvorlige infeksjoner.

— Vi vet at blandingsdoser gir stor risiko for byller, sår og infiserte sår som kan spre seg til resten av kroppen, sier rusforskeren.

Å bli avhengig av både medikamenter og heroin, kan i tillegg gjøre rehabiliteringen vanskeligere.

Ambulansesjef Otto Sætre Hansen forteller at de i dag bruker lengre tid og mer ressurser på hver overdose sammenlignet med tidligere.

— En ren heroinoverdose klarer vi å korrigere på stedet. Når de har blandet med GHB eller andre stoffer, så klarer vi ikke det. Det er en større utfordring for oss, for det er vanskeligere å finne de rette tiltakene med en gang. Vi bruker mer ressurser på dette i dag enn vi gjorde tidligere, sier han.

Ser tydelig økning

Han forteller at de ofte klarer å få brukeren til å puste normalt igjen, men at de ofte ikke våkner.

— Da må de bli med oss på sykehus. Hvert oppdrag tar litt lengre tid enn før. De som vi klarer å vekke, får tilbud om å bli med til Strax-huset eller rusakutten, men en del brukere vil bare ha den hjelpen de trenger akkurat der og da, forteller han.

Det er ikke før i år at ambulansen har begynt å registrere overdoser med ukjent rus. Dette fordi de ser en tydelig økning.

UKJENT RUS: Bergensklinikkene og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral melder om flere overdoser med blandingsrus. Brukerne selv forklarer det med dårlig kvalitet på stoffet.
ODD E. NERBØ