VÅTT: Vannlekkasje i Nygårdsgaten.
EIRIK BREKKE

Klokken 09.00 gikk den automatiske brannalarmen i Nygårdsgaten 5. Der holder Universitetsbiblioteket til. Tidligere var dette huset til Bergens Tidende. Nå huser lokalene blant annet Rokkansenteret og bildesamlingen til Universitetsbiblioteket.— Det er lekkasje fra et sprinkleranlegg og skader i byggets 1. og 2. etasje. Lekkasjen oppsto i 2. etasje, men forplantet seg til 1. Det er et område på 150 kvadratmeter som er fylt med vann, sier Jan Henning Fossedal ved 110-sentralen i Hordaland.

Det pågikk arbeid i byggets 2. etasje. Et rør ble skadet, slik at vannet fosset ut i noen minutter.

Da BT var på stedet, fikk vi opplyst at det var lekket ut mellom 4000 og 5000 liter vann i lokalene. Brannfolk og ansatte i bygget jobbet for å begrense skadene.

— Vi har sendt mannskap og restverdibil til stedet. Nå overtar et privat firma med opprydningsarbeidet, sier Fossedal.