LES HOVEDSAKEN:

Ulstein (KrF) mener undersøkelsen først og fremst viser at svært mange bergensere ikke tenker på etnisk bakgrunn som en problemstilling, og gleder seg over resultatene.

— En av fire er negative til å leie ut til flyktninger, men jeg vil snu på det og heller fokusere på at 81 prosent mener innvandrere er en berikelse for samfunnet, sier Ulstein.

— Jeg tror bare at noen ikke har erfaringer med innvandrere og flyktninger, sier han.

Gode leietakere

Han tror at om flere av de mer skeptiske møter innvandrere oftere, vil de bli stadig mer positivt innstilt.

— Vi ser i bakgrunnstallene at de som har innvandrere i nærmiljøet har udelt positive erfaringer med det. Får de møte innvandrere, vil de få bekreftet at de utgjør en berikelse, og det blir ikke lenger et spørsmål om hvor langt unna man vil ha dem, sier Ulstein.

— Dette ser vi jo også ved at flere og flere innvandrere kommer seg ut i det private markedet.

Bergen kommune er en av de første kommunene i landet som satser stort på å få bosatt flyktninger som kommer fra asylmottak i private boliger, fremfor kommunale boliger. Ulstein sier utleierne gir gode tilbakemeldinger.

— De som er i det markedet opplever at flyktningene er trygge betalere og generelt gode leietakere, sier han.

- Åpne bergensere

Ulstein synes også det er interessant at undersøkelsen viser at de fleste har positive erfaringer med innvandrere selv, men tror andre har mer negative holdninger. Og han er ikke redd for at bergenserne prøver å fremstille seg selv som mer politisk korrekte enn de er.

— Jeg er helt sikker på at folk våger å si det de står for. De er spurt i mange forskjellige retninger, mange forskjellige spørsmål. Og så opplever jeg at bergenserne er åpne og internasjonale. Det gjør meg glad og stolt, sier Ulstein.