I fjor ble det ny nedgang både i antall kirkegjengere, nattverdsgjester og offer. Gjennomsnittlig er det nå bare 94 mennesker på plass i benkene hver gang kirkeklokkene kaller til gudstjeneste.

I fjor deltok 950.000 mennesker på vel 10.000 gudstjenester i Bjørgvin bispedømme. Det er nesten 63.000 færre enn året før. Samtidig ble det holdt 72 færre gudstjenester.

Flest kirkegjengere i Fana

— Det er med stor sorg vi registrerer dette. Vi er nå tilbake der vi lå på begynnelsen av 1990-tallet, sier biskop Ole D. Hagesæther til Bergens Tidende.

Gudstjenestebesøket har gått sakte, men sikkert nedover siden 1996. Det året var nesten 1,1 millioner mennesker til kirke, og gjennomsnittsbesøket pr. gudstjeneste var 104.

Det er store lokale forskjeller i kirkebesøket. De hyppigste kirkegjengerne bor i Fana prosti, der det er gjennomsnittlig 161 deltakere pr. gudstjeneste. Deretter følger Vesthordland prosti, som omfatter Sund, Fjell, Øygarden og Askøy, med 126 deltakere. Bergen domprosti og Ytre Sogn kommer dårligst ut med henholdsvis 62 og 60 deltakere pr. gudstjeneste.

Gudstjenesten for statisk

— Nedgangen skyldes ikke at gudstjenestene er blitt dårligere. Derimot tror jeg at den faste og daglige rytmen mange mennesker tidligere hadde i livet sitt, nå er falt bort i store deler av befolkningen. Det bekymrer meg. Nedgangen kan også skyldes at flere enn før opplever gudstjenesten som statisk, for lite fleksibel, og at den i for liten grad involverer enkeltmennesker, sier Hagesæther.

Stiftsdirektøren i Bjørgvin, Helge Taranrød, mener at flere prestestillinger må til for å kunne heve både kvaliteten og kvantiteten på gudstjenestelivet i bispedømmet.

Om kirkebesøket går ned, er det ellers stor stabilitet i de fleste kirkelige statistikkene for Bjørgvin bispedømme. 86 prosent av alle nyfødte barn i fjor, ble døpt, mens 77 prosent av 15-åringene valgte å konfirmere seg i kirken. Totalt ble det samlet inn 15,8 millioner kroner i kirkeoffer.