Utdanningsminister Kristin Clemet foreslår en rekke tiltak de kommende fem år for å snu den negative utviklingen i realfagene. Hun vil bruke mer penger på å styrke arbeidet med matematikk i årene fremover.

Vil skape interesse

I studieretning for allmenne og økonomiske og administrative fag vil hun at elevene i fremtiden minst skal arbeide to år med matematikkfaget.

— Det er flott at det rettes fokus mot matematikkfaget. Viktigst fremover blir det å skape interesse for faget blant elever og lærere. Elevene må få tid til å oppleve at matematikk er et spennende og kreativt fag, sier Marit Johnsen Høines til Bergens Tidende.

Hun underviser i matematikk ved Høgskolen i Bergen og har i flere år engasjert seg i Landslaget for matematikk i skolen. I vår tok hun doktorgrad i matematikklæring som tekstutvikling.

Nye metoder

Det er en omfattende plan Kristin Clemet presenterer. Lærere skal tilbys inntil 100.000 kroner om de velger videreutdanning i matematikk. Nye undervisningsmetoder skal utvikles og det skal blant annet satses mer på konkurranser i matematikk.

— Konkurranser kan være bra. Kapp-Abelkonkurraansen er et eksempel på det, men driver vi opp tempoet og satser mye på konkurranser, kan vi nok utvikle goder enere, men risikerer samtidig å miste bredden. Da har satsingen liten virkning. Vi må gi rom for den tenkende og kreative eleven og skape læringsmiljø som fremmer nysgjerrighet, sier Marit Johnsen Høines.

Hun advarer mot å legge større vekt på pugg og drill.

— Det økt interesse blant lærere for å gå nye veier i matematikkfaget. Det gir håp for fremtiden, sier Marit Johnsen Høines.

Lederen for Elevorganisasjonen advarer mot å tvinge mer matematikk på elevene.

— Vi vil ha elever som jakter på matematikkunnskaper, ikke matematikk som jakter på elevene, sier Robert Terdal Moe til Aftenposten.