— De kontrollene vi har hatt hittil tyder på at bilistene ikke er spesielt opptatt av å respektere forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, opplyser politioverbetjent Jan Gunnar Bøe i en pressemelding.

I løpet av de siste dagene har vi utferdighet nærmere 100 forelegg for ulovlig mobiltelefonbruk.

— Politiet kan ikke akseptere denne utbredte ulovlige bruken av mobiltelefon i bil, og vil følge opp med flere kontroller i nærmeste fremtid, opplyser Bøe.