ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noAv storbyene ellers, er det bare Trondheim som hadde økt etterspørsel etter drosjetjenester. Der var økningen på 5,2 prosent.Haugesund har den største nedgangen i trafikk. Det ble registrert hele 16 prosent færre turer i fjor i forhold til 1999. Trafikken i Oslo gikk ned med litt over to prosent. De unge svikter Nedgangen i de største byene er særlig knyttet til turer fra holdeplasser i helgene. I Oslo og Trondheim er det konstatert at det særlig er passasjerer mellom 20 og 35 år som velger andre reisemåter enn drosje i helgene. Norgestaxi fikk i fjor en rekke nye løyver i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Det har ført til økt konkurranse om turene. — Vi hadde en kolossal økning i antall ekspederte turer over vår sentral i Bergen i fjor. Veksten har vært enda mer eksplosiv i årets to første måneder. Økningen på antall tildelte turer er på hele 60 prosent. Flere av våre drosjeeiere og sjåfører rapporterer om omsetningsrekorder, sier Jan Tennfjord, daglig leder i Norgestaxi Bergen.Norgestaxi Bergen fikk tildelt 50 nye løyver i fjor. Bilene ble satt i trafikk utover høsten.- Den totale trafikkøkningen i Bergen viser at flere tar taxi, bare tilbudet er godt nok, sier Tennfjord. Nedgang for Bergen Taxi Mens Norgestaxi opplever vekst, fikk Bergen Taxi merke at det kom flere drosjer ut i trafikken i fjor. - Året under ett hadde vi en liten trafikknedgang. De siste månedene i fjor merket vi til fulle at 50 nye taxier ble satt i tjeneste. Da var nedgangen ganske stor, sier administrerende direktør John Gaute Kvinge i Bergen Taxi.