I 2010 ble det utført 15.735 svangerskapsavbrudd i Norge. Det store flertallet av disse gjøres nå ved hjelp av en pille, i stedet for kirurgi.

I 2006 var andelen 45,3 prosent, men i fjor ble 73,3 prosent av de selvbestemte svangerskapsavbruddene gjennomført medikamentelt, ifølge nye tall fra Medisinsk fødselsregister.

Metoden ble først innført i Frankrike, senere Sverige og England. Haukeland var først i Norge til å innføre medikamentell abort i 1998.

Til å begynne med ble metoden brukt frem til 9. svangerskapsuke, nå helt til 12. uke. Haukeland universitetssykehus har også arrangert såkalte hjemmeaborter siden 2006.

Siden har alle landets sykehus innført metoden på kort tid. Halvparten sykehusene i Norge innførte medikamentell abort på knappe tre år.

— Det har vært en rask utvikling, med tanke på motbakkene vi møtte i begynnelsen, sier overlege Ole-Erik Iversen ved Haukeland sykehus. Han sikter til den politiske motstanden før og etter innføringen av medikamentell abort. Kristelig Folkeparti var sterkt imot metoden.

I 2010 var det likevel 39 færre svangerskapsavbrudd sammenlignet med 2009.

— De som trodde aborttallene ville skyte i været, tok feil, sier Iversen.

Haukeland ledende

Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus har ledet utviklingen i Norge ved overgangen til medisinsk abortmetode.

— Av alle aborter utført før 9. uke der medisinsk metodetradisjonelt er aktuell, velger over 95 prosent å gjennomføre aborten medikamentelt, sier Iversen.

Han forteller at av Haukelands årlige ca. 1000 aborter, utføres i dag under 100 av disse kirurgisk.

— Medikamentell abort er vår primærmetode, det er den vi anbefaler, sier Iversen. Han har arbeidet 12 år med medikamentell abort.

— Man unngår både kirurgiske komplikasjoner og komplikasjoner i forbindelse med narkose, sier overlegen.

80 prosent av de medikamentelle abortene er såkalte «hjemmeaborter». Kvinnene får da utdelt den første pillen på sykehus, og gjennomfører trinn to hjemme.

— Jeg er det som en forenkling og en forbedring av tilbudet til kvinner som er uønsket gravide. Slik metoden er, krever det ikke sykehusinnleggelse, forklarer Iversen.

- Stor økning

Det er Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttets avdeling i Bergen som fører statistikkene for aborter i Norge.

— Statistikken vår viser en stor økning i bruk av medikamentell abort de siste årene. Det er et uttrykk for at det er en praksis som sykehusene mener fungerer, sier enhetsleder Kristin Gåsemyr ved Avdeling for Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet i Bergen.

Er det grunn til å tro at økningen vil fortsette?

— Økningen vil nok fortsette til det nivå som er mulig, det vil si at den andel avbrudd som må gjennomføres kirurgisk, vil utføres kirurgisk, sier Gåsemyr.

Prøveprosjekt

Mye tyder på at privatpraktiserende gynekologer snart kan utføre medikamentell abort, som følge av et forslag fra Norsk Gynekologisk forening i fjor.

Det er i statsbudsjettet foreslått et to års prøveprosjekt der gynekologer utenfor sykehus kan gi ut abortpillen.

Iversen er positiv til prøveprosjektet. Ved Haukeland er bortimot tusen kvinner spurt om erfaringen med abortpillen, de aller fleste er positive.

— De opplever det godt å ha kontakt med en gynekolog de kjenner og være hjemme i stedet for på sykehus. Kvinnene blir ivaretatt dersom det skulle oppståkomplikasjoner, sier Iversen.

Olaug Kråkmo i Helsedirektoratet opplyser at de denne uken skal ha et møte med departementet om hvordan denne saken skal håndteres videre.

Si din mening om abortpillen i kommentarfeltet!

ABORTPILLE: Alle sykehus i Norge som utfører svangerskapsavbrudd utfører medikamentelle aborter.
PAUL SIGVE AMUNDSEN
METODEN FUNGERER: - Medikamentell abort er vår primærmetode, det er den vi anbefaler, sier overlege Ole-Erik Iversen ved Haukeland sykehus.