• Her er listen over det som påvirker mest negativt i fengselslivet:
  • Stigmatisering, isolering, anonymisering.
  • Inaktivisering, passivisering.
  • Ødeleggelse av kompetanse, degradering, diskvalifisering, forverring av en dårlig livssituasjon.
  • Tap av frihet.
  • Tap av gjenstander.
  • Tap av grunnleggende og normale livsaktiviteter.
  • Tap av sosiale forhold, fremmedgjøring, desorientering.
  • Tap av seksualitet, kjærlighet, omsorg.
  • Tap av selvbestemmelse, usikkerhet og utrygghet.