Utenlandstrafikken til sjøs øker. 2,3 millioner fergepassasjerer ble fraktet mellom Norge og utlandet i tredje kvartal i fjor.

Det er over 100.000 flere enn samme periode året før.

Grenland havn sto for det meste av veksten, mens Oslo havn hadde den største trafikken, melder Statistisk sentralbyrå.

Økningen var på 4,8 prosent fra samme kvartal i 2004. Grenland havn fikk alene nesten 90.000 av de nye passasjerene, men også Stavanger havn og Oslo havn hadde markert vekst i passasjerantallet i 3. kvartal 2005. Kristiansand havn hadde den største nedgangen med over 50.000 færre passasjerer enn samme periode i 2004.

Oslo havn sto for den største trafikken med 804.613 passasjerer. På plassene bak fulgte Kristiansand og Sandefjord med henholdsvis 466.688 og 419.291 passasjerer.

PS! Fra Bergen ble det fraktet 116 538 passasjerer i fjor. Det var en liten nedgang fra året før — da 118.608 fergepassasjerer var innom havnene i Bergen.

Arkiv