En økning på 4,8 prosent på fire måneder tilsvarer drøyt 80.000 flere bussreiser enn i samme periode i fjor.

— Vi hadde håpet og forventet en økning på omkring seks prosent, men er ikke skuffet over tallene, sier administrerende direktør Idar Sylta i Tide.

— Tvert imot er vi glad for at flere tar bussen, og vi har sikkert ikke sett den fulle effekten av prisreguleringen ennå. Vi har fortsatt et par gode høstmåneder foran oss, sier han.

Mye billigere

Den såkalte enhetstaksten innebærer at man kan reise med hvilken buss man vil og hvilken strekning man vil innenfor Bergens kommunegrenser for 23 kroner. Et månedskort koster nå 600 kroner, mot opp mot 950 kroner tidligere. Ordningen ble godt mottatt av publikum da den ble innført for fire måneder siden.

Ragnhild Larsson, som tok bussen fra Olav Kyrresgate til Oasen i går ettermiddag, er svært fornøyd.

— Et veldig positivt tiltak, sier hun.

— Jeg tar vel ikke bussen så mye mer enn jeg gjorde før. Men jeg kjenner mange som tidligere kjørte bil til sentrum, men som nå setter fra seg bilen i Åsane og heller tar bussen videre.

Jevn økning

På grunn av sommer og ferieavvikling har man først nå begynt å danne seg et bilde av hvordan takstene har slått ut på folks bussvaner. September er den første «normalmåneden» da de fleste er tilbake fra ferie, og skolene er i gang igjen. I juni, den første måneden med «billigbilletter» gikk antall reisende opp med mellom halvannen og to prosent. Siden har det vært en liten, men jevn økning opp til nesten fem prosent.

— Vi tror ikke det skal stoppe der, sier Sylta, som tidligere har understreket at pris ikke er det eneste viktige virkemidlet for å få folk til å ta bussen. Andre tiltak, som rutetilbudet, er av like stor betydning, etter hans oppfatning.

56 millioner i 2008

Vedtaket om å innføre enhetstakst på bussene ble gjort av bystyret tidlig i vår. 56 millioner kroner vil enhetsbilletten koste i 2008. Neste år blir ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen tilbakeført til fylkeskommunen. Det betyr at det blir fylkespolitikerne som må ta regningen for bystyrepolitikernes vedtak.

Nyordningen i Bergen får ikke følger for resten av fylket. Utenfor Bergens kommunegrenser blir det fortsatt å telle soner.

Bergen kommune har hatt ansvaret for kollektivtrafikken side 2004. De ti årene forut for kommunens overtakelse var magre for kollektivtrafikken i Bergen. Prisen økte med 50 prosent, og passasjerene rømte bussene. Gaia alene mistet fire millioner passasjerer, til tross for kraftig økning i innbyggertallet.

Målet er 50 prosents økning

I årene etter at kommunen overtok og takstfrys ble innført 1. januar 2004, har passasjertallet på bussene økt jevnt og trutt med omkring fem prosent. Målet i den vedtatte kollektivstrategien er 50 prosents økning i antallet kollektivreisende frem mot år 2020.

Forventningen var at den nye og drastiske prisnedsettelsen av takstene skulle bidra til en økning på mellom 1,3 og 1,5 millioner flere bussreiser eller 5-6 prosent første året. Det er i dag omkring 26,5 millioner mennesker som hvert år entrer bussene i Bergen.

Odd Mehus