Da den såkalte angrepillen ble reseptfri i 2000 var en av målsettingene å få ned antallet svangerskapsavbrudd. Det motsatte har skjedd. Siden 2003 har aborttallene steget over hele landet. Mens tallet på provoserte aborter på KK har ligget på rundt 1000 årlig de senere årene, steg det til 1221 i fjor.

Samtidig går salget av nødprevensjon rett til værs. I fjor ble det solgt nærmere 160 000 pakninger med angrepiller til en verdi av 25,6 millioner kroner her i landet.

— Tenke nytt

Helsemyndighetene har de senere årene satt i verk en rekke tiltak for å få ned aborttallene: Gratis p-piller til tenåringsjenter, gratis kondomer, nødprevensjon tilgjengelig i butikker og bensinstasjoner og økt satsing på informasjon på skoler og helsestasjoner.

  • Utviklingen er betenkelig. Hvis det viser seg at tiltakene ikke har tilsiktet effekt, må vi vurdere å tenke nytt, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Les også: Kondom er ut

Mer p-piller

  • Hadde vi doblet p-pillebruken, ville antallet aborter blitt halvert, sier overlege Ole-Erik Iversen ved Kvinneklinikken. Han mener de høye aborttallene i stor grad skyldes overdreven frykt for bivirkninger av hormonelle prevensjonsmidler.
  • Det er en klar sammenheng mellom medias negative omtale av p-piller og aborttallene.

Iversen forteller at da Marvelon ble forslått forbudt i Norge i 1995, gikk p-pillebruken ned med åtte prosent. Aborttallene steg åtte prosent. Etter den samme saken i England økte tenåringsabortene med hele 70 prosent.

— Det kalles pill scare, og gir utslag på abortstatistikken i årevis, sier Iversen.

Tenåringsaborter

Han er spesielt bekymret over et høyt antall tenåringsaborter i Norge. I Nederland, der p-pillebruken er utbredt blant ungdom, er tallet på aborter fire pr. 1000 tenåringsjenter. I Norge er det tilsvarende tallet 17.

Selv om antallet tenåringsaborter gikk ned etter at angrepillen ble reseptfri, har det nå begynt å stige igjen.

  • Prevensjon må være veien å gå. Det er på tide at det går opp for medlemmene i Bioteknologinemnda og enkelte politikere at strategien med å predikere avholdenhet ikke virker.
  • Alle ønsker at vi skal ha så få uønskede aborter som mulig i Norge. Men så lenge vi har selvbestemt abort må vi forholde oss til det, og gi saklig informasjon om sikker prevensjon, sier Iversen.

Reseptfrie piller

Norsk Gynekologforening mener at p-pillen bør gjøres reseptfri, forutsatt av pakningen er godt merket. Foreløpig har ikke Den norske legeforening gitt sin tilslutning.

Spørsmålet om reseptfrie p-piller har ikke vært drøftet av helsemyndighetene, men Ellen Birgitte Pedersen ser ikke bort fra at en vurdering kan bli aktuelt.

— Da må effekten vurderes nøye opp mot risikoen for brukerne, sier hun.

Et forsøksprosjekt i Hamar og Tromsø der også kvinner over 19 har fått gratis prevensjon, er nå i ferd med å avsluttes.

  • Resultatene foreligger ikke ennå, men det skal bli spennende å se om det får innvirkning på aborttallene, sier Pedersen.

Blodpropp

Nordmenn flest er seksuelt aktive i 10-15 år før de får barn. For denne gruppen er ikke Iversen i tvil om at hormonelle prevensjonsmidler er det beste. Unntaket er kvinner med risiko for blodpropp, hjerteinfarkt eller hjerneslag.

  • Men risikoen for blodpropp er langt større ved graviditet enn ved bruk av p-piller, sier Iversen.

Han fremhever at p-pillen har høy effekt, og den minsker risikoen for sterilitet. Selv om pillen ikke beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer, reduseres risikoen for at sykdommer som klamydia sprer seg fra livmorhalsen til egglederne.

Ett av seks

Assistentlege og abortforsker Mette Løkeland ved Kvinneklinikken tror ikke at folk ser på abort som mindre problematisk enn før.

  • Gjennomsnittlig ender hvert sjette svangerskap i abort. Sannsynligvis har økningen i aborttallene på KK også sammenheng med at gruppen kvinner i fødealder er stor. Det var også en økning i antall fødsler i fjor, sier Løkeland.

I fjor valgte 455 kvinner såkalt medikamentell hjemmeabort. 95,2 prosent av disse sier de er fornøyd med denne behandlingsmetoden.

Hva er årsaken til økningen? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

PAUL SIGVE AMUNDSEN