Den nye statistikken fra Nav viser at det legemeldte fraværet har økt med 0,3 poeng sammenlignet med fjerde kvartal i 2008. Likevel ligger Hordaland litt under landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.

Den nye IA-avtalen forplikter partene i arbeidslivet til tettere oppfølging.

Utsatte bransjer

— Målet er at dette på sikt skal føre til at sykefraværet går ned, sier fylkesdirektør i Nav Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes.

Sykefraværet er høyest innen helse- og sosialsektoren, i restaurantbransjen og i forretningsbransjen. Vitenskapelig virksomheter og informasjons- og kommunikasjonssektoren har det laveste sykefraværet. Også blant bønder det forholdsvis lite legemeldt sykefravær.

Verst i Sund

Sund, Meland og Øygarden har det høyeste sykefraværet i hordalandskommunene. Lavest er det i Etne.

Bogsnes understreker at årsakene til sykefravær er svært sammensatt. Det er vanskelig å forklare geografiske forskjeller.

— Men næringsstruktur, utdanningsnivå og alderssammensetning, kan ha noe å si, sier hun.

Hvordan kan sykefraværet reduseres? Si din mening under tabellen.

Rangering Kommune 4. kvartal 2009 Endring siden 2008
19 BERGEN 6,10 % 3 %
5 ETNE 3,90 % -25 %
20 SVEIO 6,10 % 11 %
9 BØMLO 5,60 % 10 %
12 STORD 5,40 % 0 %
2 FITJAR 5,10 % 0 %
5 TYSNES 5,80 % 45 %
22 KVINNHERAD 6,50 % 10 %
23 JONDAL 7,10 % 18 %
10 ODDA 5,80 % 9 %
4 ULLENSVANG 4,20 % -9 %
13 EIDFJORD 4,90 % -11 %
3 ULVIK 5,70 % 14 %
10 GRANVIN 5,30 % -4 %
8 VOSS 5,00 % 2 %
20 KVAM 6,10 % 13 %
13 FUSA 6,00 % 43 %
15 SAMNANGER 5,90 % 28 %
17 OS 6,40 % 8 %
15 AUSTEVOLL 4,90 % -6 %
31 SUND 8,10 % 1 %
23 FJELL 7,40 % 4 %
28 ASKØY 7,10 % 0 %
30 VAKSDAL 7,30 % 7 %
31 MODALEN 6,00 % 30 %
29 OSTERØY 7,40 % 12 %
23 MELAND 7,60 % 17 %
33 ØYGARDEN 7,90 % 8 %
23 RADØY 7,10 % -18 %
23 LINDÅS 6,50 % -3 %
7 AUSTRHEIM 5,30 % 23 %
1 FEDJE 4,10 % 17 %
17 MASFJORDEN 5,40 % 17 %
Totalt for fylket 6,20 % 5 %
Totalt for landet 6,40 % 8 %