EIRIK MELING

Antallet sykkeltyverier i Bergen har gått ned de siste årene, men i første halvdel av 2005 har flere sykkeltyverier blitt meldt til politiet.

— Det er spennende å se om dette er et brudd med nasjonale trenden, eller om Bergen vil oppleve en fortsatt økning, sier Sveinung Sørbye, leder i Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min.

Det ble stjålet 70 flere sykler i Bergen i årets seks første måneder, sammenliknet med i fjor.

— Det er egentlig ikke en veldig stor økning, det kan bare være et blaff, sier Sørbye.

Siden 1995 har antall sykkeltyverier i Norge sunket med 43 prosent. Lars Nordberg i Falck Sykkelregister peker på flere mulige årsaker for at Bergen nå bryter trenden.

— Det kan være at politiet og forsikringsselskaper har gjort en for dårlig jobb, eller at folk i Bergen er blitt flinkere til å anmelde sykkeltyverier, sier han.